primaria turda 2017

Ședință de Consiliu Local la Turda, în 26 noiembrie (vezi ordinea de zi)

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI  ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI  LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 26 NOIEMBRIE  2020 – ORA 13,00:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale:

2.1 PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei la HCL nr. 203 din 03.11.2020 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administratie și în comisiile de evaluare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei de aplicare a Legii nr. 15/2003 la nivelul Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociatilor societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitatie publica a bunurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea alin. 3 al art. 2 din HCL nr. 122/16.07.2019 referitoare la asocierea Municipiului Turda cu Asociaţia “Club Sportiv Volei CRISTINA PÎRV, precum si aprobarea cotizatiei lunare către Asociaţie.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului local Turda în vederea exercitării drepturilor de membru asociat în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv Sticla Arieșul Turda, convocată pentru data de 08.12.2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Anexei nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de venituri și cheltuieli al societășii Domeniul Public Turda SA, aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.10. PROIECT DE HOTARARE privind suplimentarea contribuției financiare lunare, din partea Municipiului Turda, către Asociația Club Sport Volei Cristina Pîrv.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Programului de investiții al societății Transport Urban Public SRL, pentru anul 2020, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Transport urban Public SRL, aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.13. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei și a Statului de funcții al societății Transport Urban Public SRL.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administrarea Fondului Locativ:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.4. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuințe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Teatrului Național Aureliu Manea Turda:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de Organizare și funcționare al teatrului pentru Teatrul Național Aureliu Manea Turda, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice, organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Propuneri, întrebări, interpelări.

Comentarii

ULTIMELE articole: