Acțiuni ITM Cluj la spălătoriile auto

itm spalatorii

ITM Cluj a desfăşurat, în perioada 19-20.10.2018, acţiuni de control în cadrul unei campanii naţionale privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificara modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul “întreţinerea şi repararea autovehiculelor “.

 

Obiectivele acestei campanii:

Identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul “întreţinerea şi reparea autovehiculelor”, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;

Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;

Creşterea gradului de conştientizare, a angajatorilor şi lucrătorilor, privind necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv eliminarea următorelor riscuri profesionale specifice acestor locuri, precum: căderea la acelaşi nivel prin alunecare, expunere la temperaturi extreme, intoxicaţii, electrocutare, arsuri, tăieturi;

Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Rezultatele acţiunilor de control:

Au fost controlaţi un număr de 18 angajatori din judeţul Cluj şi a fost aplicată o amendă în valoare de 1.500 lei unui angajator, care nu a putut face dovada unei evidenţe clare a orelor de muncă prestate de fiecare salariat .

Principalele deficienţe constatate: neîntocmirea foilor colective de prezenţă pentru salariaţi, neprezentarea dovezilor de achitare a drepturilor salariale.

Pentru deficienţele constatate au fost dispuse măsuri de remediere a acestora, cu termene de realizare.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top