Vot pentru terenul viitorului AquaPark de la Turda

Screenshot 2021 07 09 at 11.13.54

Consilierii turdeni au aprobat, în urmă cu puțin timp, proiectul de hotărâre care viza ”constituirea cu titlu gratuit a dreptului de superficie în favoarea Municipiului Turda, asupra terenului în suprafaţă de 100.000 mp înscris în CF nr. 65464, identificat cu nr. Cadastral 65464, aflat în proprietatea Asociaţiei Composesoratului de Pășunat Turda, pe o perioadă de 49 ani”.

Constituirea acestui drept de superficie ”se face în vederea realizării de către Municipiul Turda, a unei investiţii turistice de agrement de tip Aquapark”.

”Având in vedere proiectul de investiţii major inițiat de administraţia turdeană, prin accesarea de fonduri nerambursabile din Programul Operaţional Regional Nord- Vest pe 2021-2027, Axa de Turism, este necesară aprobarea acceptării dreptului de superficie de către Municipiul Turda, pentru terenul pe care se va dezvolta investiţia.

Terenul care face obiectul proiectului de hotărâre este proprietatea Asociaţiei Composesoratului de Pășunat Turda.

Dreptul de superficie prevăzut de acest proiect de hotărâre este constituit pe 49 de ani.

Atât terenul în suprafaţă de 100.000 mp înscris în CF nr. 65464, identificat cu nr. Cadastral 65464, cât terenul înscris în Cartea Funciară 65465, identificat cu nr. cadastral 65465, în suprafaţă de 100.000 mp, ambele proprietate a Asociaţiei Composesoratului de Pășunat Turda, vor face obiectul documentaţiei tehnice de avizare a Planului Urbanistic Zonal demersul și finalizarea de introducere în intravilan a terenurilor, schimbare categorie de folosinţă, etc, constituind o obligaţie care cade în sarcina Municipiului Turda.”, a precizat primarul Cristian Matei, în Referatul de aprobare.

Despre proiectul aquapark-ului intenționat să se realizeze la Turda s-a discutat de ceva ani. Inițial, s-a vehiculat ideea unei subscripții publice de acțiuni, în condițiile în care în exercițiul financiar precedent al finanțărilor europene nu s-a găsit o variantă adecvată pentru susținerea unei finanțări de acest gen. Însă, aceste demers nu a fost finalizat. Ideea realizării aquapark-ului pe fonduri europene a revenit de actualitate în noul exercițiu de finanțări europene, administrația locală identificând o axă de finanțare care ar putea fi utilizată pentru acest demers.

Cele două terenuri la care se face referire în proiectul aprobat azi se află pe partea cu stadionul Municipal (vezi foto, mai jos). AquaPark-ul preconizat la Turda ar avea circa 7 hectare, investiția totală va fi în jur de 20 de milioane de euro, iar din informațiile noastre proiectantul acestui aquapark, Daniel Tivadar, este același care a realizat și proiectul aquapark-ului Nimpheea de la Oradea, care atrage o sumedenie de turiști.

Vezi cum arată aquapark-ul de la Oradea:

Foto cu amplasarea terenurilor care vizează viitorul aquapark de la Turda:

Screenshot 2021 07 09 at 11.31.23

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

firma de top