Vineri, 30.07.2021, ședință ordinară de Consiliu Local în comuna Viișoara

WhatsApp Image 2021-07-26 at 10.34.43
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1, alin. 2 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Potrivit prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Primarul comunei Viișoara, județul Cluj, emite următoarea dispoziție:
ART.1. Se convocă consiliul local al comunei Viișoara, județul Cluj în ședința ordinară din data de 30.07.2021 la ora 12:00 la sediul primăriei comunei Viișoara, cu următorul proiect al ordinei de zi parte integrată din prezenta dispoziție:
Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoștința locuitorilor comunei prin afișare pe pagina de internet a Primăriei comunei Viișoara.
Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi.
Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de ședință, pe semnătura acestora.
Proiectele de hotărâri vor fi transmise în format de hârtie comisiilor de specialitate pentru obținerea avizelor în conformitate cu competențele fiecărei comisii.
ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează secretarul general al comunei Viișoara, județul Cluj.
Anexa nr.1 la dispoziția nr.129
PROIECTUL ORDINEI DE ZI
1. Analiza modului de completare și conducere a Registrului Agricol
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 2021
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Viișoara la data de 30.06.2020
4. Proiect privind acordarea de sume, de la bugetul local al comunei Viișoara, Asociației Aranyosegerbegy Magyar Kozossegi Haz Kulturalis Egyesulet
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar d-rei Tașnadi Nora
6. Diverse

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

firma de top