andrei suciu doc

Tribunalul Cluj a spus clar: Andrei Suciu ascunde informațiile despre jaful de la Zoo Turda! Andrei, până când mai taci?!

Tribunalul Cluj a respins apelul declarat de Andrei Suciu, președintele Asociației T9 și viitorul candidat al USR la funcția de primar, în procesul cu jurnalistul Gelu Florea, după ce jurnalistul câștigase în prima instanță, la Judecătoria Turda, demonstrând că seria de articole care-l vizau pe Andrei Suciu erau justificate de încrâncenarea acestuia de a nu spune nimic despre jaful constatat în anul 2015, cu ocazia unui inventar efectuat la lucrările de la Zoo Turda.

Andrei Suciu, președintele Asociației T9, l-a acuzat în dese rânduri pe jurnalistul Gelu Florea că îl atacă nejustificat și că articolele sale sunt mincinoase, asociația declanșând un adevărat linșaj public prin intermediul paginii de Facebook (și a altora care aparțin de același grup de interese) la adresa jurnalistului, după ce acesta a dezvăluit faptul că Andrei Suciu știa încă din anul 2015 despre jaful care s-a produs la Zoo Turda, unde au ”dispărut” multe milioane de lei, pe lucrări plătite dar neefectuate, dar a refuzat să spună ceva public, preferând să-i protejeze pe cei implicați în acest jaf.

Andrei Suciu l-a acționat în judecată pe jurnalistul Gelu Florea, cerându-i daune de 10.000 de euro și ștergerea articolelor care fac referire la persoana sa. În acest sens, și-a angajat avocați plătiți cu mii de euro, atât la instanța de fond, cât și la instanța de apel. Jurnalistul Gelu Florea, însă, s-a reprezentat singur în instanță, spunând că Adevărul nu are nevoie de avocați care să caute chichițe pentru a fi spus! Deși a câștigat în ambele instanțe procesul, jurnalistul Gelu Florea nu i-a cerut lui Andrei Suciu niciun leu, considerând că Adevărul pe care l-a demonstrat în instanță, cu privire la persoana lui Andrei Suciu, este mai important decât banii.

Vă prezentăm mai jos concluziile Tribunalului Cluj, în baza cărora apelul lui Andrei Suciu, președintele Asociației T9 și viitorul candidat al USR la funcția de primar, a fost respins:

√ Contrar susținerilor apelantului (n.r. Andrei Suciu), prima instanță a apreciat corect starea de fapt din speță. Articolele în cuprinsul cărora reclamantul (n.r. Andrei Suciu) pretinde că i s-ar fi încălcat dreptul la onoare și reputație, nu ating aspecte ale vieții sale private. Referirile făcute de pârât (n.r. Gelu Florea) la reclamant vizează calitatea acestuia de membru al comisiei de inventariere a lucrărilor rămase de executat la Parcul ZoologicTurda

√ Nu prezintă relevanță împrejurarea că la momentul redactării articolelor, reclamantul nu mai îndeplinea calitatea de funcționar public, care încetase din 2016, câtă vreme aspectele la care se referă articolele vizau o perioadă în care reclamantul deținea calitatea de funcționar public, informații de care a luat acesta la cunoştință în perioada în care era funcționar public, pe de altă parte, aspectele reluate cu insistență de pârât nu sunt în legătură cu persoana reclamantului, ci cu subiectul Parcul Zoologic Turda şi fondurile din bugetul public achitate fără acoperire pentru această investiție. Or, subiectul şi-a mentinut actualitatea şi după încetarea calității de funcționar public a reclamantului.

√ Pe de altă parte, în calitatea sa de preşedinte al Asociației T9, reclamantul este implicat în viața publică şi după anul 2016, când i-a încetat calitatea de funcționar public, fiind activ în domeniul public în subiecte ce privese interesele comunității, aşa cum Asociația T9 s-a recomandat ea însăși pe contul de Facebook. De altfel reclamantul singur este cel care a dezvăluit împrejurarea că a făcut parte din Comisia de inventariere a lucrărilor rămase de executat la parcul zoologic Turda.

√ În cauza Jerusalem contra Austriei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că persoanele particulare și asociațiile se expun unui control minuțios atunci când intră în dezbateri publice. Apreciem astfel că prima instanță a concluzionat în mod corect cu privire la calitatea reclamantului de persoană publică.

√ În ceea ce privește calitatea pârâtului de ziarist, apreciem că în mod corect a fost reținută. Pârâtul redactează articole de presă în mod constant, este cunoscut în această calitate în comunitate și în mediul mass media, după cum se poate constata accesând informațiile ce circulă pe internet, astfel încât fără temei în acest moment îi neagă calitatea de ziarist. Dispozițiile legale invocate de reclamant în susținerea apelului nu duc la concluzia că este recunoscută posibilitatea de a exercita activitatea jurnalistică numai de către acele persoane care au studii superioare de jurnalism sau au încheiat contract de muncă cu instituții de presă. Aşa cum a observat pertinent apelantul, activitatea unui ziarist se poate desfăşura atât în temeiul unui contract de muncă, cat şi în temeiul unui contract de cesiune de drepturi de autor. Împrejurarea că în momentul de față articolele de presă circulă în mare măsura pe internet şi nu pe format de hârtie, nu face din ziarist un prestator de servicii electronice şi în această calitate să își piardă dreptul la marja mai largă în exercitarea dreptului la liberă exprimare, recunoscută constant ziariştilor în jurisprudența CEDO.

√ Contrar sustinerilor apelantului, prima instantă nu a aplicat în mod greșit dispozițiile articolului 544/2001. Referirea făcută de instanță la acest text legal a fost justificată de apărarea făcută de reclamant cu privire la pretențiile pârâtului de a dezvălui datele de care a luat cunoştință cu ocazia întocmirii procesului verbal de inventariere a lucrărilor rămase de executat la investiția Parcul zoologic Turda. Reclamantul a arătat mereu că refuzul său de a furniza informațiile solicitate de pârât prin articolele în litigiu, a fost justificată de obligația impusă de legea funcționarilor publici de a păstra confidențialitatea datelor aflate în exercițiul funcțiunii. În acest context a arătat instanța că informațiile solicitate și implicit refuzul reclamantului de a le furniza nu este justificat.

√ Revăzând cuprinsul articolelor, Tribunalul apreciază că acestea sunt ocazionate de refuzul constant al reclamantului de a face publice informațiile aflate cu ocazia întocmirii procesului verbal de inventariere a lucrărilor rămase de executat la ZOO Turda și reia aceeași problemă, în contextul în care reclamantul nu a oferit datele solicitate. În aceste condiții nu se poate pretinde că articolele au reprezentat o adevărată campanie de hărțuire a reclamantului, cu unicul scop de a-l discredita, de a-i distruge reputația. Reclamantul pretinde că intentia de hărțuire și denigrare rezultă din faptul că pârâtul ar fi avut la îndemână informațiile cerute lui cu insistență, care erau publice încă din anul 2013. Susținerea este nefondată, căci pârâtul a arătat clar că ceea ce îl interesa nu era lista lucrărilor rămasă de executat, ci persoanele care se fac vinovate de situația creată, respectiv de plata fără acoperire a unor sume importante de bani din bugetul local, pentru lucrări neexecutate la parcul zoologic. Intenția pârâtului de a-l denigra pe reclamant nu a fost probată, ci dimpotrivă articolele ulterioare scrise de acesta pe tema parcului zoologic, probează cu aceasta este cea care a constituit preocuparea paratului, și nu persoana reclamantului ori intenția de a-l denigra.

√ Pârâtul prin articolele publicate și-a exercitat dreptul la liberă exprimare, recunoscut de art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Onmului, cu bună credință, unicul scop prin aceste articole fiind acela de a obține informații în legătură cu un subiect de interes general, pe care să le furnizeze publicului.

Modalitatea de exprimare din cuprinsul articolelor nu a fost exagerată iar cuvintele enumerate de reclamant în apel ca hoț, mincinos, mafiot, nu se refereau la reclamant, aşa cum rezultă din textul integral al articolelor.

√ Imaginea unei persoane a fost calificată într-adevăr de CEDO în jurisprudența sa ca fiind o componentă a vieții private, însă in situația în care fotografiile utilizate provin de evenimente publice, la care persoana se aşteaptă să fie fotografiată, ele încetează să mai fie componenta vieții private. Or, fotografiile utilizate de pârât în cadrul articolelor, provin de la conferințe de presă, după cum a susținut pârâtul iar reclamantul nu a contestat, aşadar de la evenimente publice. Montarea uneia dintre fotografii a reclamantului suprapusă pe imaginea unei bancnote a fost făcută în contextul articolului, a cărei temă era fonduri publice utilizate nelegal. Fotografia are menirea de a atrage atenția publicului asupra subiectului articolului. Chiar dacă ar putea fi socotit o exagerare, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut ziariştilor dreptul la o doză de exagerare în expunerea informației, tocmai în ideea ca acestora trebuie li se permite utilizarea mijloacelor adecvate pentru atrage atenția publicului asupra temelor interes general pe care le ating articolele.

√ Niciunde în cuprinsul articolelor pârâtul nu a susținut că reclamantul s-ar face vinovat de sustragerea sau nelegala utilizare a fondurilor publice, ci a repetat că informația dezvăluită anterior de reclamantul însuși, și anume că deține informații legate despre lucrările rămase neexecutate la parcul zoologic, pe care a refuzat să le divulge.

Realitatea celor sustinute de pârât în articole cu privire la reclamant este probată prin însăşi susținerile acestuia, reclamantul recunoscând că a făcut parte din Comisia de inventariere și de asemenea ca refuză să furnizeze informațiile ce rezultă din acest inventar, justificându-se prin obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor pe care le-a dobândit în exercițiul funcției.

√ Astfel, câtă vreme prin articolele ce fac obiectul analizei, pârâtul și-a exercitat dreptul la liberă exprimare, cu bună credință, iar faptele afirmate în articole au o minimă bază factuală, nu se poate reține că redactarea acestora reprezintă fapte ilicite, temei al angajării răspunderii civile delictuale a paratului.

Andrei Suciu… ce ar fi să spui, măcar acum, ADEVĂRUL despre inventarul de la Zoo Turda?! Sau preferi să-l ascunzi în continuare și să-i protejezi pe cei care au făcut jaful?

Președintele Asociației T9, Andrei Suciu, nu mai spune nimic despre jaful care a avut loc la Zoo Turda, deși are cunoștință despre mai multe date, având în vedere că a participat la un inventar direct care arăta amploarea neregulilor care s-au produs acolo și din cauza cărora lucrările au stagnat, deși investiția trebuia finalizată încă din 2012. Asta deși termenul ”de tăcere” invocat de el a expirat în aprilie 2018!

În mod normal, Andrei Suciu nu mai are nicio scuză de a se mai ascunde de opinia publică, care are dreptul să știe despre ceea ce Andrei Suciu a refuzat să vorbească, respectiv despre datele inventarului la care a participat și care confirma proporțiile jafului de la Zoo Turda! Evident, organele de cercetare penală l-ar putea cita să dea și declarații în acest sens, având în vedere că a ascuns și a tăinuit informații de natură penală, favorizând astfel infractorul/infractorii (conform definiției din Codul Penal). Hai să vedem dacă se autosesizează cineva! Mai sunt instituții de cercetare penală în țara asta?!

LISTA CELOR 18 ARTICOLE (click pe titlu, dacă vrei să citești) reclamate de Andrei Suciu (președintele T9):

 1. T9 vrea răspuns pe OUG 13/2017, dar tace mâlc în privința neregulilor de la Parcul Zoo!
 2. T9 scoate artileria grea a minciunilor la atac! Așteptăm scuzele, dacă mai au o umbră de bun simț!
 3. Mitingul T9 de la Turda a adunat oameni cât pentru 1/7 din voturile pentru un mandat de consilier local (VIDEO)
 4. Cum se șterg urmele unui jaf din banul public? Iată cum!
 5. În loc să-și ceară scuze, după o mare MINCIUNĂ, T9/USR preferă să tacă!
 6. După ce au MINȚIT ordinar, cei de la T9 spun că ”Gelu Florea îi denigrează”! Chiar nu mai aveți pic de bun simț?!
 7. Andrei Suciu și T9/USR protejează jaful celor 18 miliarde din banul public! De ce oare?!
 8. Reacția șocantă a T9: Andrei Suciu a semnat un contract de confidențialitate, să nu spună nimic despre jaful de la Zoo!
 9. Au trecut 10 zile… Andrei Suciu încă nu a răspuns apelului lansat de T9: să facă publice informații despre jaful de la Zoo Turda!
 10. Andrei Suciu, FALS în acte publice și ÎNCĂLCAREA LEGII funcționarilor publici!
 11. CUTREMURĂTOR! T9 și Andrei Suciu, asociați cu un dublu criminal?!
 12. INCREDIBIL! T9, Andrei Suciu, USR și Doboș Nicolae-Daniel, nici o REACȚIE după dezvăluirile TurdaNews!
 13. Tupeu de politicieni: T9 ne amenință să ”ștergem” articolele în care dezvăluiam unele nereguli din asociație și ale președintelui T9, Andrei Suciu! Vor să fie ”curați”!
 14. Asociația T9: Drept la replică (este invocată secțiunea de comentarii)
 15. T9/USR atac MINCINOS la adresa TurdaNews, după dezvăluirile despre anii de pârnaie ai lui Daniel Doboș! Citește ADEVĂRUL!
 16. VIDEO – S-au lămurit lucrurile: Pe Andrei Suciu (T9) nu-l interesează să afle vinovații jafului de la Zoo Turda! De ce oare?!
 17. Andrei Suciu, fostul candidat la Primăria Turda, vrea 10.000 de euro de la Gelu Florea!
 18. Asociația T9 a demarat campania electorală mascată, pentru alegerile din 2020!
Comentarii

ULTIMELE articole: