SPLAS Câmpia Turzii într-un nou sediu

foto_112017_sediu-evidentapers

Serviciul Public Local de Asistență Socială (SPLAS) își desfășoară întreaga activitate în sediul din strada 1 Decembrie 1918- fosta clădire a Administrației Finațelor Publice.

 

SPLAS vine în sprijinul comunității cu o multitudine de servicii din sfera asistenței sociale, oferind prin acestea suport și asistență pentru persoane/familii/ comunități aflate în dificultate.

Serviciile adresate populației, sunt:
A)Beneficii sociale:

1.Consiliere informațională, preluare dosare pentru:
-alocații de stat pentru copii;
-concediu pentru creșterea copilului;
-stimulentul de inserție pentru mamele care și-au reluat activitatea;
-alocatii de stat pentru copiii cu nevoi speciale.

2.Consiliere informațională, preluare și gestionare dosare pentru:
-venitul minim garantat (ajutor social);
-alocația pentru susținerea familiei;
-tichete de grădiniță;
-ajutoarele pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece.

3.Acordarea mesei la cantina de ajutor social

4.Distribuire lapte praf pentru copiii între 0 – 12 luni

5.Distribuirea ajutoarelor alimentare prin programul POAD

B)Asistență Socială:

1. Protecția copilului:
-evaluarea familiei, elaborare plan de servicii/intervenție specializată pentru copiii aflați în situație de dificultate/risc;
-consiliere informațională/evaluare în vederea încadrării în grad de handicap/orientare școlară;
-consiliere/monitorizare copiii cu părinți plecați în străinătate;
-delegare autoritate părintească copii cu părinți plecați în străinătate;
-sprijin accesare servicii specializate în funcție de problema identificată;
-asistarea copiilor care au comis infracțiuni în timpul audierii la sediul Poliției;
-intervenție în echipă multidisciplinară în vederea prevenirii separării copilului de familie;
-implementarea planurilor elaborate/monitorizare în și post implementare;
-promovarea drepturilor copilului/advocacy pentru dezvoltarea unui mediu armonios cu toleranță redusă la abuz și neglijare.

2. Protecția persoanei adulte:
– evaluarea familiei, elaborare plan de intervenție pentru adulți aflați în dificultate/risc;
– consiliere privind obținerea unor facilități fiscale pentru persoanele adulte în situații de vulnerabilitate financiară – scutiri de taxe, impozite, ajutor public judiciar;
– evaluarea situației vârstnicului în vederea stabilirii unei măsuri de protecție – asistare Centru de Zi/Îngrijiri la Domiciliu/ încheiere contract de întreținere/instituționalizare;
– consiliere informațională privind încadrarea în grad de handicap/pensie socială/acces la resurse financiare/materiale;
– asistare în fața Notarului Public în momentul semnării contractului de întreținere; 
– consiliere, sprijin și asistare în vederea obținerii tutelei/punerii sub interdicție;
– evaluarea asistenților personali în vederea angajării/monitorizarea activității asistenților personali ai persoanei cu handicap;
– gestionare dosare cu solicitările de locuințe sociale.

3. Consiliere
– consiliere copii și adulți aflați în dificultate și/sau în situații de criză;
– evaluare în vederea stabilirii exercitării autorității părintești;
– evaluare/intervenție în echipe multidisciplinare privind copii sau adulți în situații de criză și/sau dificultate;
– consiliere în situații de criză a familiei cu responsabilizare perentală;
– evaluarea situațiilor în ceea ce privește educația copiilor la nivel de comunitate și derularea de programe/proiecte educative privind promovarea și apărarea drepturilor copilului în școli pentru dezvoltarea unui mediu școlar armonios cu toleranța scăzută la abuz și neglijare;

4.Compartiment medical
– medierea relației dintre medici și persoanele vulnerabile neasigurate;
– însoțire la medicul specialist acolo unde este cazul;
– educația pentru sănătate în comunităților vulnerabile;
– suport și sprijin acordat tinerelor mame.

5. Expertul rom
– identificarea nevoilor cu care se confruntă comunitățile vulnerabile și a soluțiilor privind rezolvarea problemelor apărute;
– dezvoltarea unui spirit civic în rândul comunităților de romi în vederea responsabilizării sociale pentru prevenirea evacuării din locuințe;
– identificarea persoanelor care doresc să muncească și consilierea lor în vederea ocupării și menținerii unui loc de muncă;
– medierea relațiilor comunităților vulnerabile cu instituțiile publice;
– suport și sprijin în situații de criză ale comunităților.

Programul cu publicul este:
Luni-Joi- 8:00 – 12:00
14:00 – 16:00
Vineri: 8:00 – 10:00
12:00 – 13:30

Informații suplimentare:
– 0264-366396

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top