Spitalul din Turda caută asistent debutant la neonatologie

foto_042017_spital-hol

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 25.10.2017, ora 09:00, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante 

 

 • 1 post de asistent medical debutant PL pe perioada nedeterminata la Compartimentul Neonatologie.

                              Conditii de desfasurare a concursului :

 

–     concursul consta in proba scrisa si interviu;

–     fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;

–     pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel   putin nota 7;

–     promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului

–   stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice  a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.

–    probele se sustin in limba romana;

–  in cadrul interviului vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale:

 1. a) pregatirea profesionala;
 2. b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;
 3. c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
 4. d) abilitati impuse de exercitarea functiei;
 5. e) motivatia candidatului;

                              Conditii de participare pentru postul de asistent medical debutant PL:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare, conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997

– cunostinte de operare calculator

 

 

Acte necesare la dosar:

 1. a) copia actului de identitate;
 2. b) formularul de inscriere;
 3. c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. d) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca de la data de 01.01.2011 pana in prezent, raport REVISAL;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 7. g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca (sa aiba nr.de inregistrare, semnatura si stampila);
 8. h) test psihologic de angajare (psiholog acreditat in psihologia muncii);
 9. i) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs;
 10. j) curriculum vitae;
 11. k) taxa concurs 100 lei – se achita la caseria unitatii;
 12. l) certificat de membru (in copie);
 13. m) adeverinta pentru participarea la concurs, eliberata de OAMGMAMR-Filiala Cluj;
 14. n) aviz anual pentru autorizarea exercitarii profesiei( eliberat pe baza certificatului de membru);
 15. o) polita de asigurare pentru raspundere civila profesionala.

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

            Bibliografie/ Tematica pentru postul de asistent medical debutant PL la Compartimentul Neonatologie

 

1.Tratat de Neonatologie-I.Lupea(ultima editie) pag.55-59; 81; 175-179; 192-195; 195-199; 619-621; 622; 656-658;

2.Curs de resuscitare neonatala pentru medici si asistente;

3.Ghid de diagnostic si tratament al hipoglicemiei neonatale (ed.2005);

 1. ROF(Regulamentul de organizare si functionare) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;
 2. RI (Regulamentul intern) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;
 3. Atributii specifice postului.

 

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii pana la data de 18.10.2017, ora 15:00, dupa ce au fost verificate la Serv.RUNOS – SALARII. Program cu publicul: luni-joi: 8:00- 09:00 si 12:00-13:00 / vineri: 8:00- 09:00 si 11:00-12:00.

 

            MANAGER                          SEF SERV.RUNOS                                 Intocmit

    Dr.Stanila Ovidiu                   Ec.Vasilichi Violeta                       Ec.Mot Simona

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top