m install
nello construct

Spitalul Câmpia Turzii: Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical principal

floris

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de asistent medical principal (studii PL), în cadrul Compartimentului Ingrijiri Paliative.

 

Concursul se va desfăşura în perioada 14.09.2018-19.09.2018 şi constă în următoarele etape succesive:

proba scrisă: în data de 14.09.2018,ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

interviul: în data de 19.09.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

Se pot prezenta la următoare etapă numai candidaţii declarati admişi la etapa precedentă; 

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei contractante  de asistent medical:

– diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă , diplomă de studii postliceale prin echivalare cf. HGR 797/1997;

– certificat grad principal.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 05 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de  05.09.2018– ora 15,00, şi vor conţine în mod obligatoriu: 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; 
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie); 
 3. copie diploma bacalaureat;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea înspecialitatea studiilor, în copie;
 6. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; 
 8. certificat membru OAMGMAMR vizat la zi;
 9. asigurare malpraxis ;
 10. curriculum vitae;
 11. taxa concurs 100 lei ( plătită la casieria unităţii).

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630 

MANAGER,

                                    ANTAL IOSIF ADRIAN

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj pe Whatsapp 0744694876
awe infra
viamso
Abonează-te
Anunță-mă de
guest

0 Comentarii
Inline Feedbacks
Vezi toate comentariile
Abonează-te la site-ul de știri prin email

Introdu adresa de email pentru a te abona la acest site de știri și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.
Astfel, alegi ce să citești, când să citești și nu ratezi nimic care ar putea fi important pentru tine!

Alătură-te celorlalți 56 de abonați.

transilvania impact

restaurant potaissa

ca aries turda

Ultimele articole: