Ședință ordinară a Consiliului Local Câmpia Turzii, în 30 septembrie 2021. Vezi ordinea de zi!

236015054_2087734148055717_3159192824226206774_n

DISPOZIȚIE Nr. 660 din 24.09.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 30.09.2021 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

Anexa la Dispoziția nr.660 din 24.09.2021

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Prezentarea raportului de activitate privind deplasarea în orașul Cimișlia, Republica Moldova de către domnul Primar Dorin Nicolae Lojigan, domnul consilier local Pătruțiu Mihail și domnul consilier local Socaciu Gheorghe.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului actualizat al municipiului Câmpia Turzii, la nivelul anului 2021.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 4.10 la Regulamentul privind organizarea și desfășurearea activităților de transport persoane în regim taxi, de transport mărfuri sau bunuri în regim taxi, de transport în regim de închiriere, de dispecerat taxi în municipiul Câmpia Turzii, aprobat prin H.C.L. nr.2/2012 și modificată prin anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 88/2016.

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea atribuirii unui număr de 13 autorizaţii taxi  pentru transportul de persoane în regim de taxi și declanşarea procedurii de atribuire a celor 13  autorizaţii  taxi.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru lucrarea Construire casa unifamilială P+E pe fundație extinsă și împrejmuire la str. Ionel Floașiu, nr.1, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru lucrarea Construire casa de locuit unifamilială P+M, împrejmuire teren, str. Ionel Floașiu, nr.20, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea Construire locuință unifamilială P, garaj auto S+P și împrejmuire teren, str. Petofi Sandor, nr. 2, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea Schimbare de destinație și reparcelare teren în vederea construirii de locuințe și funcțiuni complementare, cartier Șarât, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

10. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, jud. Cluj.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programul de tip ”Școală după Școală” pentru elevii din învățământul primar din Municipiul Câmpia Turzii în anul școlar 2021-2022

12. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri în Consiliul de Administrație și ca membri în Comisia pentru evaluare și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

13. Diverse.

PRIMAR, Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT, SECRETAR GENERAL Nicolae ȘTEFAN

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top