Ședință de îndată astăzi la Câmpia Turzii! Vezi ce se discută!

foto_112017_cl-ct-extraordinara

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește astăzi în ședință extraordinară, de îndată

 

DISPOZIŢIE
Nr.11.063 din 23.11.2017

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Articol unic:
– Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 23.11.2017, ora 16.00.
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017 și modificarea anexelor nr.1/16 „Calendarul Cultural pentru anul 2017” și nr.1/17 „Buget Centrul Cultural”.

2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de comodat între MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII și INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEŢEAN CLUJ.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosință gratuită și a utilizării temporare a unor construcții provizorii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării „Programului anual de întreținere, modernizare și investiții pentru anul 2017”, conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de mobilier stradal, al domeniului public și privat al Municipiului Câmpia Turzii”.

PRIMAR, 
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT, SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top