Ședință de îndată a Consiliului Local Turda, vineri dimineață, în sistem online

Screenshot 2021-09-24 at 08.44

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2021 ORA 10,00

1.Probleme ale Direcției Economice;

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea STUDIULUI de FEZABILITATE cu elemente de DALI actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul general actualizat aferenți obiectivului de investitii:” Reabilitare și modernizare străzi în Municipiul Turda – CARTIERUL PRIMĂVERII, Județul Cluj” pentru includerea la finanțare în cadrul Programelor de finanțare aplicabile conform legii
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE- anexa nr. 1 și a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV- anexa nr 2.1 aferenți obiectivului de investiții: ”Reabilitare si modernizare străzi în Municipiul Turda – CARTIERUL PRIMĂVERII, Județul Cluj” pentru includerea la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții- DALI actualizată și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv Devizul General actualizat aferenți obiectivului de investiții: « Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda – lot proiect finanțat din alte surse » pentru includerea la finanțare în cadrul programelor aplicabile conform legii;
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE – anexa nr.1 si a DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV – anexa 2.1. aferenți obiectivului de investiții: « Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda – lot proiect finanțat din alte surse » pentru includerea la finanțare în cadrul Programului National de Investiții “Anghel Saligny”
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Direcției de Asistență Socială Turda:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării arondării Creșelor conform OUG nr. 100/2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top