cl turda online2

Ședință de îndată a Consiliului Local Turda, vineri 16 iulie

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ – ONLINE A CONSILIULUI  LOCAL al MUNICIPIULUI  TURDA DIN DATA DE 16 IULIE  2021 – ORA 11,00. 

  1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală:

        1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 61 din 22.04.2021 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 35.000.000 lei, în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană și/ sau alte obiective de investiții publice de interes local.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Comentarii

ULTIMELE articole: