Ședință de Consiliu Local la Mihai Viteazu, în 20 iulie

fotografie TurdaNews

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019, privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu vor avea loc în data de 20 Iulie 2021 orele 16 în sala de ședințe a Consiliului local Mihai Viteazu, str. Transilvaniei nr. 147, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului în suprafață de 5000 mp, din com. Mihai Viteazu nr. 1406 și cele doua construcții existente pe acesta Clădire administrativa în suprafața de 144 mp și Hala de sortare în suprafața de 535 mp înscrise în CF nr. 50146 Mihai Viteazu situat pe domeniul public al Comunei Mihai Viteazu pentru închiriere stație de sortare al deșeurilor menajere din com. Mihai Viteazu 

   inițiator – Zeng Ioan -primar

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trim. III, prin virări de credite între capitole.

   inițiator – Zeng Ioan -primar

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii in care si-a desfășurat activitatea Grădinița, situata in com. Mihai Viteazu, sat Cornesti, nr. 58, înscrisă in CF nr. 52240 Mihai Viteazu, în vederea demolării.                                

   inițiator – Zeng Ioan -primar

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trim. III, prin virări de credite. 

   inițiator – Zeng Ioan -primar

5. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mihai-Viteazu la trimestrul II conform anexelor 1, 2, 3, 4 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

   inițiator -Zeng Ioan -primar

6. Diverse întrebări, interpelări propuneri ale consilierilor, cereri, sesizări, reclamații provenite de la persoane fizice sau juridice din comuna, de competenta Consiliului local.                                                                                                                                Primar

Materiale acestei ședințe pot fi consultate începând cu data de 14 iulie 2021, orele 16,00. 

Președinții de comisii își vor convoca membrii pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi, întocmind proces verbal de comisie în data de 20 iulie 2021 ora 15.30 vor fi prezenți toți consilierii pentru consultarea și aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare.

Secretar general U.A.T

Tudor Călin  Stăvariu

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

firma de top