Ședință de Consiliu Local la Câmpia Turzii, joi, 29 iulie 2021

cl ct

DISPOZIȚIE Nr. 554 din 23.07.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 29.07.2021 ora 12:00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel Floașiu Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 554 din 23.07.2021

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Semnarea oficială a Acordului de Cooperare dintre Municipiul Câmpia Turzii, Județul Cluj, România și Orașul Cimișlia, Raionul Cimișlia, Republica Moldova.

PRIMAR, AVIZAT,
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

firma de top