READC Turda: Am propus în repetate rânduri o colaborare în interesul cetățenilor! Degeaba!

foto_062016_caine-comunitar

Către Primăria Turda, În Atenția Domnului Primar Tudor Ștefănie, Spre Știință Domnului Viceprimar Lucian Nemeș, Consilierilor Locali: Prin prezenta, noi, Asociația R.E.A.D.C. Turda, prin partenerii TASSO e.V. Germania, vă reamintim că, în baza prevederilor art 2, lit.e din OUG  nr. 26/2000 pentru înființarea asociațiilor și fundațiilor, am propus în repetate rânduri, o colaborare în interesul cetățenilor orașului Turda.

Dumneavoastră, în calitate de primar al orașului, aveați obligativitatea față de cetățenii care v-au ales, de a le face cunoscută propunerea noastră.

Așadar, v-ați abătut de la prevederile art 31 din Constituție, potrivit căruia:

Art 31.  Dreptul la informaţie

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională.

(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

Mai mult decât atât, nici consilierii locali nu au fost informați cu privire la această propunere de colaborare, refuzul dumneavoastră de a crea un parteneriat cu asociația noastră fiind nejustificat și neavând  o bază legală.

Noi, R.E.A.D.C., după cum v-am propus, promovăm protecția animalelor prin educație, înregistrare, monitorizare permanentă și evitarea abandonului, respectând legislația în vigoare.

Potrivit Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 1/2014, vaccinarea antirabică este condiționată de obligativitatea microcipării și a castrării, deși prioritare ar trebui să fie sănătatea și siguranța populației canine, și implicit, sănătatea cetățenilor.

V-ați abătut de la prevederile art 34 alin 1 și 2 din Constituție:

Art 34. Dreptul la ocrotirea sănătăţii

(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

Pentru că mulți proprietari nu-și permit să plătească implementarea microcipului, câinii rămân nevaccinați antirabic, iar cei lăsați liberi sau abandonați pot intra în contact direct cu rabia, ceea ce ar pune în pericol sănătatea publică.

Menționăm că, în orașul Turda, numărul de cetățeni care intră în categoria defavorizată este de 4200, aceste persoane beneficiind de ajutoare alimentare venite de la UE, cifra fiind corespunzătoare anului 2015. Așadar, starea materială a majorității populației este precară, iar aceștia nu-și permit să mai suporte și costurile acțiunii de microcipare a câinilor, fapt care duce la creșterea numărului de câini fără stăpân, ca urmare a abandonului masiv.

Așa cum a subliniat și domnul viceprimar Lucian Nemeș, Comunitatea Locală Turda, așteaptă o voce din partea administrației locale, care să se facă auzită cu privire la această problemă.

 V-ați abătut de la prevederile art 7 (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, care prevede: “Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut înscris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.”

Așadar, domnul Tudor Stefănie, în calitatea sa de primar al Municipiului Turda, avea obligația, potrivit prevederilor articolului mai sus menționat, să organizeze o dezbatere publică, întrucât propunerea asociației noastre însemnă o acțiune gratuită și care era în interesul direct al cetățenilor, asigurând siguranța și sănătatea publică prin efectuarea înregistrării, microcipării și, ca atare, a vaccinului antirabic obligatoriu.

Solicităm respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, în sensul informării populației cu privire la acest subiect și dezbaterea acestuia în ședință publică a  Consiliului Local Turda, lucru pe care nu l-ați făcut.

Colaborarea cu R.E.A.D.C. a dus la economii financiare radicale, exemplu este Primăria Câmpia Turzii, care a înțeles avantajele oferite prin propunerea noastră, fiind deschisă aplicării sistemului de succes european împrumutat de partenerii TASSO e.V. din Germania în luna noiembrie 2013.

În acest oraș, toți câinii sunt microcipați și înregistrați, reducându-se abandonul în mod radical în 2013 la 0,6%, față de anul 2012. În mod concret, fiecărui căine i-a fost implantat un microcip, la zgarda fiecăruia s-a pus plachetă reflectorizantă care conține numărul centralei noastre telefonice de recuperare a animalelor și un cod unic de plachetă reflectorizantă, proprietarul fiecărui câine a primit o legitimație cu datele căinelui și ale deținătorului. Mai mult, cetățenii care nu au putut să-și întrețină câinele au anunțat predarea lui la adăpost.

Datorită acestei colaborări, în CâmpiaTurzii numărul persoanelor mușcate de câini a scăzut la 0 (zero), față de Turda, unde în anul 2015, la Spitalul Municipal – Compartimentul de Boli Infecțioase, numărul de pacienți muscați a fost de 137 și pacienți în tratament 62.

Nu mai descriem imposibilitatea de recuperare a câinilor neînregistrați, ceea ce aduce costuri suplimentare municipalității, suferință animalelor și stres proprietarilor.

Amintim pericolul mortal al infecției cu virusul rabic.

În opinia noastră, și practica a demostrat că, prin metodele practicate de autoritățile locale, capturare și eutanasiere, nu se rezolvă problema câinilor fără stăpân. În cele din urmă, scopul este comun, și anume reducerea abandonului, a suferinței animalelor, dar și reducerea considerabilă a costurilor alocate de la buget pentru rezolvarea aceastei probleme, ajutând simplu proprietarii de animale din municipiu.

V-ați abătut de la prevederile Legii nr. 215/2001privind administrația publică locală,

Art. 68 (1) Primarul îndeplinește următoarele atribuții principale (enumerare limitativă):

a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publicec entrale, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean; 
b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect; 
c) poate propune Consiliului Local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza Hotărârii Consiliului Local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în condiţiile legii
d) prezintă Consiliului Local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări, privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local; 
h) ia măsuri pentru prevenirea şi imitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii

n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii; 

R.E.A.D.C. DOREA, PRIN PROPUNEREA SA, MICROCIPAREA, MONITORIZAREA ȘI VACCINAREA ANTIRABICĂ A  POPULAȚIEI  CANINE CU STĂPÂN DE PE ÎNTREG TERITORIUL MUNICIPIULUI TURDA, VENIND ASTFEL ÎN AJUTORUL CETĂȚENILOR.-

Deoarece intenția noastră nu a fost analizată cu mai mult simț de răspundere față de această problemă, ținând cont și de cadrul legal privind parteneriatul dintre autoritățile publice și persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial, rolul acestei scrisori este de scrisoare prealabilă pentru demararea unei acțiuni juridice împotriva modului abuziv de gestionare a acestei situații grave.

Cu mulțumiri și considerație,

Iulia Iozsa  – Manager R.E.A.D.C.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top