Promovabilitate de 80,96 % în județul Cluj la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ

 

15 candiați din județul Cluj au obținut media 10 la proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ.

Potrivit infirmațiilor furnizate de IȘJ Cluj, la examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021, care a avut loc în data de 15 iulie 2021, în județul Cluj, au participat 441 de candidați. Aceștia au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, minimum 8.

Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Cluj au publicat primele rezultate astăzi, 22 iulie 2021, rezultate care au fost afișate în centrul de examen organizat la nivelul județului Cluj, Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca, precum și pe site-ul definitivat.edu.ro.

Au fost declarați promovați înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații 353 candidați, față de sesiunea 2020 (252 de candidați promovați) care au obținut medii între 8,00 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8.00, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La nivelul județului Cluj, rata de promovare a examenului național de definitivare în învățământ (înainte de contestații) este de 79,8%.

15 candiați din județul Cluj au obținut media 10 la proba scrisă, dintre aceștia, 12 având media generală de promovare a examenului 10.

Comentarii

ULTIMELE articole: