loc de joaca

Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice „Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă situate pe domeniul public ”  

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind aprobarea „Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Câmpia Turzii „

Pe această cale îi informăm pe toţi cei interesaţi că pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect supus dezbaterii publice până la data de 11.06.2021.

Proiectul de hotărâre poate fi vizualizat pe site-ul  www.campiaturzii.ro la secțiunea TRANSPARENȚĂ – Transparență decizională!

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare la proiectul de act normativ supus dezbaterii se pot depune în scris la registratura instituţiei, sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro

 

Comentarii

ULTIMELE articole: