Posturi vacante de îngrijitoare și infirmieră la spitalul Turda

foto_112017_spitalT

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 13.12.2017, ora 09:00, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante

 

– 2 posturi de ingrijitoare la Blocul de curatenie  perioada nedeterminata;

– 1 post infirmiera debutanta la Sectia Chirurgie Generala perioada determinata.

 

                              Conditii de desfasurare a concursului :

–     concursul consta in proba practica si interviu;

–     fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;

–     pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel   putin nota 7;

–     promovarea probei practice  este obligatorie pentru sustinerea interviului

–   stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice  a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.

–    probele se sustin in limba romana;

–    in cadrul interviului vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale:

 1. a) pregatirea profesionala;
 2. b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;
 3. c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
 4. d) abilitati impuse de exercitarea functiei;
 5. e) motivatia candidatului;

 

Conditii de participare:

 • Studii: generale
 • Concursul consta in interviu si proba practica.

Bibliografie pentru postul de ingrijitoare

1.Ordinul nr.961/2016 privind curatenia, dezinfectia,sterilizarea in unitatile sanitare;

2.Ordinul MS 1101 /2016 privind infectiile asociate asistentei medicale:

            -anexa 3 (expunerea accidentala a personalului la produse biologice);

            -anexa 4 (precautiuni standard);

3.ROF(Regulamentul de organizare si functionare) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

4.RI (Regulamentul intern) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

 1. Atributii fisa postului ingrijitorului de curatenie.

 

Bibliografie pentru postul de infirmiera

 

1.Fisa post infirmier;

2.Regulament de Ordine Interioara si Regulament de Organizare si Functionare;

3.Ordin 1226/2012

4.Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in sectiile cu paturi.

 

 

Acte necesare la dosar:

 1. a) copia actului de identitate;
 2. b) formularul de inscriere;
 3. c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. d) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca de la data de 01.01.2011 pana in prezent, raport REVISAL;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) fisa de aptitudini pentru postul pentru care se prezinta la concurs eliberata de medic in specialitatea medicina muncii;
 7. g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 8. h) test psihologic de angajare (psiholog acreditat in psihologia muncii).
 9. i) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs;
 10. j) curriculum vitae;
 11. k) taxa concurs 50 lei – se achita la caseria unitatii.

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in dosar plic, insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii pana la data de 04.12.2017, ora 12:00, dupa ce au fost verificate la Serv.RUNOS – SALARII.

 Program cu publicul: luni-joi: 8:00- 09:00 si 14:00-15:00 / vineri: 8:00- 09:00 si 11:00-12:00.

 

 

 

            MANAGER                          SEF SERV.RUNOS                      Intocmit

  Dr.Stănilă Ovidiu-Sebatian          Ec.Violeta Vasilichi              Ec.Văidean Cristina-Teodora

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top