PMP Turda acuză că alegerea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Spitalului s-a făcut fără respectarea legii!

spital turda2

PMP Turda a acuzat că alegerea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turda s-ar fi făcut fără respectarea legii.

”Ilegalitățile continuă în Consiliul Local Turda!

La ultima ședință a Consiliului Local Turda, primarul Cristian Matei a promovat un proiect de hotărâre prin care se desemnau doi reprezentanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turda. Primarul i-a nominalizat pe: Csep Leyla și Orbean Ioana (ambele propuneri din partea grupului politic PNL).

Fiind vorba despre ”reprezentanții Consiliului Local Turda”, consilierii locali puteau face alte propuneri. Numai că președintele ședinței, consilierul local Paul Năstase (PNL), a refuzat acest drept, spunând că nu e voie să se facă alte propuneri, pentru că doar primarul propune! Mențiune care încalcă legea în mod flagrant și introduce un stil dictatorial în administrația locală, care nu are nicio legătură cu democrația și cu respectarea legilor.

Conform articolului 187 din Legea nr. 85/2006 privind reforma în domeniul sănătății, primarul are dreptul să desemneze o singură persoană (art. 187, alin. 2, lit. c), în timp ce Consiliul Local numește 2 reprezentanți, dintre care unul să fie economist (art. 187, alin. 2, lit. b). Așadar, cei doi reprezentanți trebuiau desemnați de Consiliul Local, nu de primar! Iar consilierul local Paul Năstase a comis un abuz evident, contrar prevederilor legii.

PMP Turda dezaprobă în mod ferm astfel de manifestări ilegale, iar în cazul în care astfel de atitudini vor continua, vom sesiza organele abilitate!”, acuză PMP Turda, pe pagina proprie de Facebook, unde a pus și o înregistrare din ședința Consiliului, în care președintele de ședință, Paul Năstase (PNL), a refuzat să se menționeze și alte propuneri, în afara celor făcute de primarul Cristian Matei.

Întrebarea privind alte nominalizări pentru Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turda, din partea Consiliului Local, a venit din partea consilierului PSD Răzvan Ciortea, iar președintele de ședință, Paul Năstase, i-a răspuns că nu se pot face alte nominalizări, pentru că primarul stabilește cine sunt reprezentanții.

În urma votului consilierilor locali, în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turda au fost desemnați Csep Leyla (UDMR) și Orbean Ioana (PNL), care au fost propunerile primarului Cristian Matei.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății:

”Art. 187 – Spitalele. Conducerea spitalelor.

(1) În cadrul spitalului public funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

(2) Membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt:

a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist;

c) un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz;

(…)

(10) Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătății, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean, după caz;

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;

e) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

f) propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) și la art. 184 alin. (1).

(…)

(12) Membrii consiliului de administrație al spitalului public pot beneficia de o indemnizație lunară de maximum 1% din salariul managerului.”

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top