ISJ Cluj organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director și director adjunct

9F1CF1D5-F767-426F-A82C-C15EDD02D72C

În perioada septembrie – decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.

La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de  echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadănedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul “Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționaredisciplinară,rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de “lucrător al Securității” sau “colaborator al Securității”.

Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică, disponibilă la adresa: https://concursdirectori.edu.ro, în perioada 15 septembrie – 26 septembrie 2021.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat va avea loc în data de 15 octombrie
2021, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie -8 decembrie 2021, în
locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru
director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul
www.isjcj.ro.

concursdirectori.edu.ro – noua platformă dedicată concursului de directori din învățământul preuniversitar

Ministerul Educației alături de asociația CivicNet lansează platforma concursdirectori.edu.ro, unde, anul acesta, se va desfășura o serie de activități ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Până în data de 26 septembrie 23:59., titularii interesați să participe la concurs, își pot crea cont, se pot înscrie și pot încărca (în format digital) actele necesare dosarului, în câteva minute,, la orice oră din perioada înscrierilor, accesând https://concursdirectori.edu.ro.

Cum funcționează platforma și ce activități din calendar vor fi desfășurate aici

Contul de utilizator poate fi creat simplu, prin introducerea unei adrese de email, urmând ca instrucțiunile de acces să fie primite rapid pe mail. Odată logat în platformă, candidatul are apoi acces la un formular de  „Înscriere”, unde i se va cere să completeze nume, prenume, CNP, număr de telefon și școala la care este titular. O recipisă va fi primită pe mail cu datele introduse, precum și confirmarea acceptării/respingerii cererii de înscriere.

Când cererea de înscriere este acceptată, candidatul poate accesa secțiunea „Dosar”, unde, conform Metodologiei, candidatul trebuie să încarce 14 documente, două fiind opționale. Candidatul poate adăuga, șterge și modifica documentele încărcate la dosar, până la finalul perioadei de înscriere (26 septembrie 23:59), atâta timp cât nu apasă pe butonul „Trimite”. Pentru verificare, în platformă au fost prevăzute etape de revizuire înainte de a trimite datele finale, unde se vor vedea rapid documentele/datele lipsă.

Tot prin intermediul platformei, conform calendarului concursului, dosarele astfel completate și transmise de candidați vor fi evaluate în perioada 27-29 septembrie de către comisiile formate la nivel județean/național. Pe 7 octombrie, candidații află rezultatele privind evaluarea dosarului atât prin intermediul listelor oficiale publicate, cât și prin intermediul unui mail trimis din platformă.

Examenul scris, interviul și contestațiile rămân în continuare activități care se desfășoară offline, însă notele obținute de către candidați la acestea vor fi introduse și vizibile, de asemenea, și în platformă. Candidații vor fi, totodată, înștiințați și pe mail de publicarea notelor în platformă.

Despre CivicNet și motivația din spatele dezvoltării platformei

CivicNet este o organizație neguvernamentală românească, fondată cu scopul dezvoltării de soluții și proiecte de interes civic, prin intermediul tehnologiei digitale. Echipa CivicNet consideră că impactul cel mai puternic al tehnologiei apare atunci când soluțiile dezvoltate adresează nevoi reale ale societății în care trăim.

Viziunea CivicNet urmărește îmbunătățirea relației dintre cetățean și instituțiile statului, prin dezvoltarea unei generații mai bune de servicii digitale de utilitate publică, încurajând parteneriatele și colaborarea între sectoarele public, civic și privat.

La dezvoltarea platformei concursdirectori.edu.ro au lucrat, voluntar, Dan Bărbulescu, Elena Găină și Ionuț Popa, crezând în utilitatea platformei și exemplul de bună practică pe care aceasta îl poate oferi.

„Ne bucură orice inițiativă de digitalizare a instituțiilor statului și suntem gata să contribuim cu tot ce știm mai bine, acolo unde există deschidere, înțelegere și cooperare. De ce? Pe lângă faptul că aceasta este întocmai misiunea asociației noastre, un astfel de proiect pornește de la o nevoie acută de eficientizare a unor procese, de „debirocratizare”, de reducere a timpilor „morți” și de acces rapid la informație în relația stat-cetățean. Știm că nu este întotdeauna ușor să te obișnuiești cu un instrument digital nou și tocmai de aceea am pus accent pe simplitate în utilizare.

Ca de fiecare dată și ca la orice proiect dezvoltat, lucrurile sperăm să nu se termine aici; ne dorim ca platforma să fie folosită din nou la următorul concurs și adaptată și pentru alte astfel de procese din Ministerul Educației și, de ce nu, din alte ministere și instituții de stat. Așteptăm din partea instituțiilor interesate de dezvoltare în acest sens un lucru la fel de important precum determinarea: crearea unor cadre propice eficiente de cooperare între mediul civic și stat. Salutăm pe această cale buna colaborare pe care am avut-o pentru acest proiect cu Ministerul Educației, prin Cabinetul de Digitalizare și cel pentru Învățământul Preuniversitar.” Elena Găină, Președinte CivicNet.

Puteți sprijini activitatea CivicNet și dezvoltarea mai multor astfel de platforme gratuite, prin donații sau sponsorizări la https://civicnet.ro/#donate.

Subscribe
Notify of
guest

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

firma de top