Screenshot 2021 01 20 at 23.17.56

Interdicție pentru activitățile comerciale din zona Cheilor Turzii!

Consilierii locali din Mihai Viteazu au adoptat, la ultima ședință de Consiliu Local, o interdicție privind activitățile economice de agrement, de comerț cu amănuntul și de alimentație publică în construcții sau spații construite nelegal în zona de la Cheile Turzii (zona pârâului Hășdate, nu zona de pe platoul de la coborâre).

Interdicția este una temporară, până când terenul respectiv va fi introdus în intravilan, după elaborarea documentațiilor urbanistice necesare.

”Se  aprobă STOPAREA ȘI INTERZICEREA TEMPORARĂ a activităților economice de agrement, de comerț cu amănuntul și de alimentație publică în construcții și/sau în spații construite ne-legal, în următoarele condiții: 

Se stopează de îndată și interzic temporar activitățile desfășurate pe terenuri publice și private aparținând extravilanului U.A.T. Mihai Viteazu, în perimetrul demarcat de limitele Sitului de Protecție Avifaunistică ROSPA0087 Munții Trascăului și ale Sitului natural de importanță comunitară ROSCI0035 Cheile Turzii, așa cum sunt ele delimitate în Planșa de Reglementări Urbanistice a P.U.G. Mihai Viteazu; 

Interdicția temporară de construire se menține până la elaborarea documentațiilor de urbanism – faza P.U.Z., necesare pentru introducerea amplasamentelor în intravilanul localității și de reglementare urbanistică a zonei studiate, în vederea organizării activităților de tip turistic, agrement, servicii publice și comerț; 

Este permisă realizarea de construcții în scopul desfășurării activităților de tip turistic, agrement, servicii publice și comerț numai pe terenuri aparținând intravilanului satului Cheia – respectiv în trupurile T6 (”parcarea de sus”) și T7 (incinta Cabanei Cheile Turzii), situate în zona de Instituții și Servicii de Interes Public (subzona ISP3-instituții și servicii de interes public dispersate-turism, sport, agrement), așa cum sunt ele definite și delimitate în Planul Urbanistic General și în Regulamentul Local de Urbanism al Comunei Mihai Viteazu. Construirea în aceste amplasamente se va realiza numai cu respectarea procedurilor de avizare și autorizare a lucrarilor de construire, conform prevederilor Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;, se menționează în proiectul de hotărâre.

Comentarii

ULTIMELE articole: