fbpx

finante turda

Administrația Financiară Turda scoate la vânzare un depozit pentru mărfuri. Vânzarea se face prin licitație publică, aceasta fiind a treia licitație de vânzare, iar prețul de vânzare a fost redus.

Descriere: Depozit pentru mărfuri, subsol compus din 1 încapere și 1 stație SPRINKEL în suprafață utilă de 115 mp și cotele PCI aferente din clădirea și terenul atribuit în folosință conform Extrasului CF 51475-C1-U10, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei: 35.500 lei (exclusiv TVA).

Licitația are loc în ziua de 12 martie 2020, ora 13, în localitatea TURDA , str. P-TA ROMANA , nr. 15B (sediul Administrației Financiare).

”Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. 

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO25TREZ2195067XXX001507, beneficiar Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice CLUJ , cod de identificare fiscală 4426336 , deschis la TREZORERIA TURDA;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.”, precizează Administrația Financiară Turda.

viamso feb2019

banner caribic 012019