fotografie TurdaNews

Fostul director al Salinei Turda, Vasile Tot, a reușit să desființeze decizia Judecătoriei Turda, care-l băga la închisoare!

Fostul director al Salinei Turda, Vasile Tot, a câștigat apelul făcut împotriva deciziei Judecătoriei Turda, care l-a găsit vinovat de infracțiunea de abuz în serviciu și l-a condamnat la 2 ani și 10 luni de închisoare! Curtea de Apel Cluj a decis să desființeze în totalitate sentința Judecătoriei Turda, pe motiv că nu era instanță competentă!

”Admite apelul promovat de inculpatul TVS împotriva sentinţei penale nr. 376 din data de 10 noiembrie 2020 a Judecătoriei Turda. Admite excepţia nulităţii absolute invocate de inculpat TVS. Constată incidenţa dispoziţiilor art. 281 alin. 1 lit. b Cod procedură penală referitoare la încălcarea prevederilor privind competenţa după calitatea calitatea persoanei a instanţei Judecătoriei Turda şi a judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Turda şi, pe cale de consecinţă: Desfiinţează în totalitate sentinţa penală nr. 376 din 10.11.2020 a Judecătoriei Turda şi încheierea penală nr. 224/16.03.2020 a judecătorului de cameră preliminară de la Judecătoria Turda şi dispune trimiterea cauzei în cameră preliminară la instanţa competentă, Curtea de Apel Cluj pentru verificarea legalităţii administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală, a competenţei şi legalităţii sesizării instanţei. Cheltuielile judiciare în cameră preliminară, la judecata în fond şi apel rămân în sarcina statului. Onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru etapa camerei preliminare şi la fond, în sumă de 868 lei se vor avansa din FMJ în favoarea Baroului de avocaţi Cluj pentru avocat BC. Stabileşte suma de 450 lei onorariu parţial apărător din oficiu ce se va avansa din FMJ în favoarea Baroului de avocaţi Cluj pentru avocat desemnat în apel. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 martie 2021.”, se precizează în decizia de admitere a apelului (dosar 9156/328/2019).

Inițial, Judecătoria Turda l-a condamnat la 2 ani și 10 luni de închisoare.

Citește și:

Fost director al Salinei Turda, condamnat la închisoare!

”În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul TVS la pedeapsă de 2 ani şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal. În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. k Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 ani.”, a fost decizia Judecătoriei Turda, care a fost deființată în totalitate de către Curtea de Apel.

Pentru ce a fost judecat Vasile Tot:

”Fapta inculpatului Tot Vasile Simion, care la data de 16.05.2014, în timp ce îndeplinea calitatea de director general al SC Turda Salina Durgău SA, societate comercială pe acțiuni, având acționar unic UAT Municipiul Turda și persoană juridică de tip închis cu capital integral al acționarului unic, prin încălcarea dispozițiilor legale prevăzute de art. 137 indice 1 alin. 3 din legea 31/1990 și art. 152 alin. 1 din Legea 31/1990, care interzic directorilor acestor societăți să încheie contracte de muncă cu societatea pe care o conduc, pe durata îndeplinirii mandatului, a încheiat cu această societate contractul de muncă numărul 237/16.05.2014, prin care societatea reprezentată de inculpat îl angajează pe el însuși în funcția de specialist în relații publice, având un salariu lunar de 5.570 lei, faptă în urma căreia a realizat foloase patrimoniale necuvenite/nedatorate constând în propria angajare și încasarea sumei de 31.616 lei, constituie infracțiune de abuz în serviciu prev. de art. 13 indice 2 din legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal”.

Vasile Tot mai are un dosar pe rolul Judecătoriei Turda (6175/328/2020), următorul termen fiind pe 24 martie 2021.

Conform unei informări a Judecătoriei Turda, motivul trimiterii sale în judecată, în cel de-ak doilea dosar, este următorul:

”Fapta inculpatului Tot Vasile Simion. care în perioada 02.09.2014-02.10.2014 în calitate de director general al SC Turda Salina Durgău SA (n.r. fosta denumire a societății Salina Turda SA) a încheiat un număr de 9 contracte de asistență juridică cu Cabinet de Avocat…, în mod direct, fără aprobarea și mandatarea de către Consiliul Local Turda, în condițiile în care schema de personal a societății era prevăzută cu două posturi de personal de specialitate juridică ocupate efectiv, încălcând prevederile art. 1 alin. 1 și 3 din OUG 26/2012, prin încheierea acestor contracte, urmărind realizarea unui interes personal și obținerea unui folos material nedatorat (obținerea pe cale judecătorească a unor sentințe de anulare a hotărârilor Consiliului Local Turda, ale Adunării generale și ale Consiliului de Administrație a SC Turda Salina Durgău SA pe baza cărora s-a constatat încetarea mandatului său de director general al SC Turda Salina Durgău SA, pentru satisfacerea acestui interes personal, inculpatul angajând SC Turda Salina Durgău SA la plata onorariilor avocațiale în cuantum total de 66.900 lei, această sumă constituind folosul material nedatorat în sensul art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 și prejudiciul adus SC Turda Salina Durgău) constituie infracțiune de abuz în serviciu în formă continuată (9 acte materiale), prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 35, alin. 1 din Codul penal”.

Comentarii

ULTIMELE articole: