fertea flavia

Fosta șefă a unui Centru social din Turda acuzată că a luat banii asistaților și i-a jucat la casino online!

După mai bine de o jumătate de an de la decizia concedierii fostei șefe a Centrului social de urgență pentru persoanele fără adăpost ”Șansa unei vieți decente” din Turda, s-a aflat motivul care a stat în spatele acestei decizii! Amănuntele sunt scandaloase!

Conform deciziei de concediere, i s-au imputat următoarele:

”gestionarea neadecvată a sumelor de bani date spre economisire de către beneficiari prin păstrarea acestora la domiciliul personal, sumele primite de la beneficiari au fost notate în agendă sau pe niște foi, totodată acești bani fiind cheltuiți în interes propriu de către salariată, iar situația sumelor primite returnate nu a fost pusă la dispoziție de către doamna Fertea cu toate că în data de 18.02.2020 a apărut un caiet cu sume de bani primite de la V.I. și în data de 19.02.2020 au fost aduse alte sume de bani pentru alți beneficiari; salariata după cum rezultă din probatoriul administrat s-a folosit de datele cu caracter personal ale beneficiarilor în vederea obținerii de diverse credite în interes propriu și a influențat beneficiarii pentru a accesa credite, iar de aceste sume de bani s-a folosit salariata; folosirea resurselor de timp și materiale ale instituției pentru a juca jocuri de noroc online”.

Fertea Flavia Alexandrina, fosta șefă, a fost sancționată disciplinar și înainte de concediere.

Totul a ieșit la iveală odată cu procesul prin care Fertea Flavia Alexandrina a solicitat anularea deciziei de concediere și repunerea pe funcție, cu plata salariilor aferente pentru perioada în care a fost concediată. Datele au fost făcute publice de siteul clujust.ro.

Fertea Flavia Alexandrina a acuzat faptul că i s-a confiscat telefonul mobil.

”Aspectele faptice descrise de către reclamantă constând în confiscarea telefonului său mobil sau efectuarea presiunilor asupra sa pentru internarea la psihiatrie nu corespund adevărului. Într-adevăr, fiindcă reclamanta a recunoscut că are o adicție pentru jocurile de noroc, i s-a recomandat consult medical de specialitate – însă în final decizia de a apela la ajutor medical i-a aparținut în totalitate”, a precizat Direcția de Asistență Socială în instanță.

Interesant este că în cadrul procesului care a avut loc la Tribunalul Cluj, instanța a dispus anularea deciziei de concediere nr. 227 din data de 13.03.2020, a dispus reintegrarea reclamantei pe postul ocupat anterior concedierii și a obligat D.A.S. Turda la plata către reclamantă a despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și a celorlalte drepturi de care reclamanta ar fi beneficiat, inclusiv la plata dobânzilor, precum și la plata contribuțiilor sociale aferente salariilor, de la data desfacerii contractului individual de muncă și până la reintegrarea reclamantei pe funcția deținută anterior (DC 1401/117/2020). Plus plata cheltuielilor de judecată, care se ridică la 3.000 de lei!

Practic, Fertea Flavia Alexandrina a câștigat pe ”procedură” (asta arată și cât de greu poți demite un funcționar public, indiferent de faptele sale).

Iată ce a menționat instanța:

”Decizia de sancționare cuprinde o conduită, astfel cum a fost evidențiată mai sus, care nu se regăsește în convocatorul transmis reclamantei, rezultând că reclamanta a fost sancționată pentru fapte care nu i-au fost aduse la cunoștință cu ocazia convocării sale în vederea cercetării disciplinare.

Întrucât procedura de cercetare disciplinară s-a desfășurat cu nesocotirea dreptului la apărare al reclamantei, în temeiul disp. art. 251 din Codul muncii republicat, se reține ca fiind lovită de nulitate absolută măsura concedierii dispusă de către angajator în prezenta cauză, fără a fi necesară analiza altor motive invocate, impunându-se, cu respectarea principiului disponibilității și în scopul reparării integrale a prejudiciului cauzat, reintegrarea reclamantei în postul ocupat anterior concedierii, precum și obligarea pârâtei să plătească reclamantei o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate și reactualizate, precum și celelalte drepturi ce i se cuveneau în calitate de salariată, inclusiv la plata dobânzii legale (aceasta din urmă de la data scadenței), precum și la plata contribuțiilor sociale aferente salariilor, începând cu data concedierii și până la data reintegrării efective.

Întrucât pârâtei îi revine culpa procesuală, va fi obligată, în temeiul art. 453 alin. 1 C.pr.civilă, la plata către reclamantă a sumei de 3000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial conform chitanței atașate dosarului, cuantumul fiind rezonabil în raport de obiectul cauzei, probațiunea administrată și serficiul prestat de apărător”.

Direcția de Asistență Socială a făcut apel la această decizie a Tribunalului, iar apelul va fi judecat la Curtea de Apel Cluj, primul termen fiind în 28 octombrie 2020.

”Existența acestor abateri a rezultat în urma cercetării disciplinare, însă se încadrează în obiectul cercetării disciplinare menționat în convocator, cu mențiunea că în curprinsul deciziei de sancționare disciplinară faptele au fost explicate puțin mai clar, mai detaliat.

În cuprinsul convocatorului nu se pot menționa faptele care constituie abaterea disciplinară întrucât existența și săvărșirea lor de către angajat nu poate fi stavbilită decât în urma cercetării disciplinare, nu înainte”, au explicat cei de la D.A.S. Turda.

Comentarii

ULTIMELE articole: