bani romanesti

EXCLUSIV – Ce prejudicii financiare a descoperit Curtea de Conturi la societățile subordonate administrațiilor locale din Turda și Câmpia Turzii?

Curtea de Conturi a efectuat controale la societățile subordonate administrațiilor locale din Turda și Câmpia Turzii. Este vorba despre Compania de Apă Arieș SA, Salina Turda SA, Domeniul Public Turda SA, API Turda SRL, Domeniul Public Câmpia Turzii SA și Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA. TurdaNews vă prezintă datele prejudiciilor financiare care au fost constatate!

Este de remarcat faptul că, în comparație cu anii precedenți, prejudiciile financiare sunt mult mai mici, unele dintre ele fiind mai vechi de 2016. Conform datelor Curții de Conturi Cluj, din punct de vedere al corectitudinii privind prejudicierea bugetului societății, cele mai corecte societăți au fost Compania de Apă Arieș SA și API Turda SRL (Administrarea Patrimoniului Imobiliar).

Iată mai jos toate datele, prezentate sintetic: 

Compania de Apă Arieș SA

În anul 2017, societatea a avut o cifră de afaceri de 24.004.000 lei, cu un profit de 621.000 lei.

Curtea de Conturi nu a descoperit prejudicii, doar abateri de ordin financiar-contabil, pentru care s-a impus reglarea lor.

Salina Turda SA

În anul 2017, societatea a avut o cifră de afaceri de 19.083.513 lei, cu un profit de 6.379.791 lei.

Curtea de Conturi a descoperit prejudicii în valoare de 379.352 lei.

 • Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 5.250 lei, reprezentând indemnizația de membru în Consiliul de Administrație acordată necuvenit în perioada exercitării mandatului de director general al dlui Nemeș Vasile (27.03-30.09.2013);
 • Încheierea contractului de mandat în cazul dlui Nemeș Vasile s-a realizat fără a se respecta prevederile legale incidente. Plățile efectuate în baza contractelor de mandat reprezentând indemnizații pentru calitatea de membru în Consiliul de Administrație, indemnizații pentru funcția de director general, despăgubiri urmare revocării din funcția de director general anterior încetării contractului de mandat însumează 303.672 lei brut, la care se adaugă contribuțiile angajatorului;
 • Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 6.626 lei reprezentând servicii juridice de asistență și reprezentare achiziționate în condițiile nerespectării prevederilor legale, în luna decembrie 2013.
 • Acceptarea la plată și decontarea către societatea Alb Construct SRL a unor cantități de lucrări mai mari decât cele faptice rezultate în urma măsurătorilor executate (pentru execuția lucrării ”Modernizare la Hotel Potaissa Turda-Restaurant”), ceea ce a produs un prejudiciu bugetului societății în cuantum de 3.834 lei (fără TVA), pentru care s-au calculat dobânzi și penalități în sumă de 476 lei;
 • Societatea a achiziționat o serie de bunuri care nu erau destinate derulării activității curente a societății conform obiectului său de activitate și a căror procurare nu a condus la beneficii economice, generând cheltuieli nedeductibile pentru societate în sumă de 59.970 lei și impozit pe profit suplimentar de 4.910 lei. Este vorba de achiziționarea a 10 căsuțe de lemn, care au fost predate Primăriei, pentru locația din parcul Central, dar și achiziționarea unui foișor care a fost amplasat în Parcul din Turda Nouă, în cadrul proiectului ”Adoptă un spațiu verde”. Tot pentru aceeași destinație au fost achiziționate bănci și coșuri de gunoi în valoare de 34.624,56 lei (fără TVA).

Domeniul Public Turda SA

În anul 2017, societatea a avut o cifră de afaceri de 9.951.000 lei, cu un profit de 323.000 lei.

Curtea de Conturi a constatat prejudicii în valoare de 1.141.000 lei.

 • Conform situațiilor financiare aferente anului 2017, entitatea are de recuperat suma de 1.067.320 lei așa cum rezultă din soldul contului 4118 Clienți incerți sau în litigiu, pentru care societatea nu a uzat de toate măsurile legale în vederea recuperării debitelor restante și a procedat la trecerea pe cheltuieli a sumei de 5.950 lei fără demersuri legale. 
 • Au fost acordate drepturi de personal care nu se regăsesc în Contratul colectiv de muncă și care exced cadrului legal, prejudiciindu-se bugetul entității cu suma de 37.686 lei; 
 • Acceptarea la plata și decontarea necuvenit a unor cantități de lucrări mai mari care nu corespund specificațiilor tehnice din lucrarea contractată respectiv a stratului de fundație din balast -15 cm și a stratului de uzură BA 16-4 cm; 
 • Plata unor produse pentru care nu există documente de recepție în unitate și pentru care nu există documente care să certifice în primul rând necesitatea și oportunitatea achiziționării acestora, precum și consumul acestora, în sumă de 8.248 lei pentru care s-au calculat dobânzi penalizatoare în sumă de 1.083 lei; 
 • SC Domeniul Public Turda SA, în anul 2015 nu a realizat venituri în sumă de 19.203 lei din producția aferentă sectorului Sere pentru perioada martie-septembrie și în sumă de 138.483 lei, prin diminuarea veniturilor în intervalul august-noiembrie, fără a avea documente justificative; 

API Turda SRL

În anul 2017, societatea a avut o cifră de afaceri de 1.575.732 lei, cu un profit de 161.422 lei. 

Curtea de Conturi nu a descoperit prejudicii, însă a recomandat efectuarea unor verificări mai amănunțite și întocmirea documentelor aferente pentru alimentările cu carburant ale autovehiculelor din dotare.

Domeniul Public Câmpia Turzii SA

În anul 2017, societatea a avut o cifră de afaceri de 3.792.000 lei, cu un profit de 63.000 lei.

Curtea de Conturi a descoperit prejudicii în valoare de 26.000 lei, la care se mai adaugă nerealizarea unor venituri suplimentare de 133.000 lei.

 • În anul 2017 au fost efectuate plăți pentru lucrarea de „Expertiză tehnică pentru lucrările executate pe străzile Livezii și Târnavelor din municipiul Cîmpia-Turzii”, fără a fi recuperate de la Primăria Cîmpia-Turzii, beneficiarul lucrării – 26.000 lei; 
 • Entitatea controlată nu a facturat, înregistrat și încasat, venituri din prestări servicii efectuate pentru lucrări executate către diverși clienți, în sumă totală de 132.600 lei. 

Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA

În anul 2017, societatea a avut o cifră de afaceri de 5.432.000 lei, cu un profit de 16.000 lei.

Curtea de Conturi a descoperit prejudicii în valoare de 63.000 lei.

 • Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA a achitat amenzi în perioada 2015-2017, fără să se ia măsuri pentru analizarea situațiilor și identificarea persoanelor răspunzătoare de nerespectarea dispozițiilor legale pentru care au fost aplicate sancțiunile contravenționale.
Comentarii

ULTIMELE articole: