fbpx

Evenimente

Aprilie 2020
LunMaMieJoiViSamDum
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Ședință de Consiliu Local la Câmpia Turzii

Joi, 27 Februarie 2020 la 13:00

Palatul Cultural ”Ionel Floașiu” - sala de ședințe, Piața Mihai Viteazu nr. 8, Campia Turzii

Administrație locală

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Indicatorilor de performanță și de evaluare a activității pentru anul 2019 la societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul 2020.

4. Proiect de hotărâre de aprobare a Organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi ale serviciilor publice de interes local.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unei căi de acces la drumul național DN15, dinspre imobilul proprietatea S.C. MILEXIM S.R.L., înscris în CF 55152 Câmpia Turzii situat în Câmpia Turzii, pe str. Laminoriştilor nr.145 C.

6. Proiect de hotărâre privind avizarea executării lucrării ,,Etajare clădire birouri și locuințe, str. Laminoriștilor, nr.31, în municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj” la limita de proprietate a imobilului situat în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.29.

7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.50389 Câmpia Turzii.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 2 din 27.03.2019.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor temporar disponibile sau excedentare din cadrul Liceului Teoretic ,,Pavel Dan” Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea decalării termenului de punere în funcțiune a investiției de către S.C. BERG BANAT S.R.L.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Câmpia Turzii din cadrul Asociației “ Polul Agro- Zootehnic - Industrial Arieș - PAZIA”.

12. Diverse