fbpx

Evenimente

Aprilie 2020
LunMaMieJoiViSamDum
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Ședință ordinară la Consiliul Local Mihai Viteazu

Vineri, 14 Februarie 2020 la 16:00

Primăria Mihai Viteazu - Sala de sport, str. Principala nr. 1014, Mihai Viteazu

Administrație locală

D I S P O Z I T I A  Nr.107  din 07.02 .2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Mihai Viteazu,în ședința ordinară în ziua  de  vineri 14.02. 2020, orele 16.

Primarul comunei Mihai Viteazu,jud. Cluj; În baza prevederilor art.133  alin.2 , 134 alin1 lit.a,alin 2, alin 3lit.b din Ordonanta de Urgență .57/2019 ,privind Codul Administrativ prin care se propune convocarea consiliului local în ședința  ordinară în ziua  de 14.02.2020  orele 16,00.

În baza referatului întocmit de primarul comunei Mihai-Viteazu, înregistrat cu nr. 6978/12.08.2019.

În temeiul prevederilor art. 196, alin.1 lit.b din Ordonanta de Urgență 57/2019, privind Codul .Administrativ D I S P U N:

Art. 1 Se convoacă, în ședință ordinară , Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu pentru ziua de vineri 14.02.2019 ora 16.00.


Art. 2 Ședința va avea loc în sala de ședințe cadrul Primăriei Comunei Mihai Viteaz cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliului Local   al  Comunei Mihai Viteazu, pe suport hârtie la Secretarul General U.A.T  și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art. 4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.iliului local

Art. 5 – Viceprimarul, secretarul  se vor îngriji de pregătirea în bune condiții a desfășurării acestei ședințe ordinare. 

Primar Zeng Ioan

Avizat Secretar general U.A.T Stăvariu Tudor Călin