fbpx

Evenimente

Februarie 2020
Lun Ma Mie Joi Vi Sam Dum
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

Ședință de Consiliu Local

Marți, 16 Aprilie 2019 la 16:00

Mihai Viteazu

Administrație locală

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001,privind Administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj. Vă invităm la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, ce vor avea loc în data de marţi 16 aprilie 2019, orele 16,00 în sala de şedinţe a Consiliului local Mihai Viteazu, str Principală nr. 1014, cu următoarea ordine de zi:

Art.1 — Se convoacă Consiliul local al comunei Mihai Viteazu jud. Cluj în şedinţa ordinară ,in ziua de marţi 16 aprilie 2019, orele 16,00, cu următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Mihai Viteazu, jud.Cluj, pe anul 2019 . Iniţiator -Zeng Ioan –primar

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 la nivelul Comunei Mihai-Viteazu Iniţiator -Zeng Ioan -primar

3. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Mihai-Viteazu pe trimestrul I 2019,conform anexelor 1,2,3,4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre Iniţiator -Zeng Ioan –primar

4. Proiect de hotărâre privind finanţarea proiectului „Amenajarea terenului aferent Casei de cultură din satul Crihana Veche „ raionul Cahul din Republica Moldova cu suma de 50.000 Euro Iniţiator -Zeng Ioan –primar

5. Proiect de hotărâre privind APROBAREA LUCRĂRILOR DE FORAJE ŞI EXCAVĂRI pentru obiectivul de investiţie „Exploatare nisip pietriş din perimetrul Pârâul Sărat, Mihai Viteazu” al societăţii BUN CONSTRUCT SRL — din terasa râului Aries, in extravilanul satului Mihai Viteazu Initiator – Zeng Ioan -primar

Întrebări, interpelări, propuneri ale consilierilor, probleme curente.