fbpx

Evenimente

Ianuarie 2020
Lun Ma Mie Joi Vi Sam Dum
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

LIVE VIDEO Ședința Consiliului Local Câmpia Turzii

Vineri, 03 August 2018 la 10:00

Primăria Câmpia Turzii - sala Europa, str. Laminoriștilor nr. 2, Campia Turzii

Vizitează pagina evenimentului

Live Video

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:

Articol unic:

- Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 03.08.2018, ora 10.00.

- Şedinţa va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.13/16.01.2018 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018 și modificarea listei de investiții aferentă.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

PRIMAR,  Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT   SECRETAR,  Niculae ȘTEFAN 

IMPORTANT: Ședința va fi transmisă LIVE VIDEO pe siteul TurdaNews:

https://turdanews.net/live-video.html