Două posturi vacante la Compartimentul Urologie în cadrul spitalului din Turda

foto_052017_spital-turda

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 26.10.2017, ora 09:00, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 1 post de asistent medical debutant PL pe perioada nedeterminata la Compartiment Urologie,
 • 1 post de infirmier debutant pe perioada nedeterminata la Compartiment Urologie.

                              Conditii de desfasurare a concursului :

–     concursul consta in proba scrisa si interviu;

–     fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;

–     pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel   putin nota 7;

–     promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului

–   stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice  a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.

–    probele se sustin in limba romana;

–  in cadrul interviului vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale:

 1. a) pregatirea profesionala;
 2. b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;
 3. c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
 4. d) abilitati impuse de exercitarea functiei;
 5. e) motivatia candidatului;

 

Conditii de participare pentru postul de asistent medical debutant PL:

 

– diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare, conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997;

– cunostinte de operare calculator

 

Tematica/Bibliografie pentru postul de asistent medical debutant:

 

1.Lucretia Titirca-Urgente medico-chirurgicale;

2.Fisa postului-asistent medical generalist;

3.Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale-Ordinul MS nr.1226/2012;

3.ROF(Regulamentul de organizare si functionare) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

4.RI (Regulamentul intern) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

 

 

Conditii de participare pentru postul de infirmier debutant:

-scoala generala.

 

Tematica/Bibliografie pentru postul de infirmier debutant:

 

1.Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale;

2.Toaleta zilnica pentru pacientul imobilizat la pat;

3.Dezinfectante si biocide utilizate in unitate;

4.Atributiile infirmierei in sectiile cu paturi;

5.ROF(Regulamentul de organizare si functionare) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

6.RI (Regulamentul intern) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

 

                        Acte necesare la dosar:

 1. a) copia actului de identitate;
 2. b) formularul de inscriere;
 3. c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. d) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca de la data de 01.01.2011 pana in prezent, raport REVISAL;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 7. g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 8. h) test psihologic de angajare (psiholog acreditat in psihologia muncii).
 9. i) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs;
 10. j) curriculum vitae;
 11. k) taxa concurs: – 100 lei pentru asistent medical– se achita la caseria unitatii.

                          – 50 lei pentru infirmier- se achita la caseria unitatii.

 1. l) certificat de membru (pentru postul de asistent medical);
 2. m) adeverinta pentru participarea la concurs, eliberata de OAMGMAMR-Filiala Cluj( pentru postul de asistent medical);
 3. n) aviz anual pentru autorizarea exercitarii profesiei( eliberat pe baza certificatului de membru- pentru postul de asistent medical);
 1. o) polita de asigurare pentru raspundere civila profesionala ( pentru postul de asistent medical);

          Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in dosar plic, insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii pana la data de 19.10.2017, ora 15:00, dupa ce au fost verificate la Serv.RUNOS

Program cu publicul: luni-joi: 8:00- 09:00 si 14:00-15:00 / vineri: 8:00- 09:00 si 12:00-13:00.

 

 

 

            MANAGER                          SEF SERV.RUNOS                                 Intocmit

       Dr.Stanila Ovidiu                    Ec.Violeta Vasilichi                         Ec. Simona Mot

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments

Ultimele articole:

firma de top