COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A. A ATRIBUIT CONTRACTUL DE LUCRĂRI LOT2 – CL10 EXTINDERE ȘI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNELE CIURILA, PETREȘTII DE JOS ȘI SĂNDULEȘTI

Compania de Apă Arieș SA. în calitate de beneficiar al PROIECTULUI REGIONAL DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN REGIUNEA TURDA – CÂMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, a semnat în data de 04.11.2020 un nou Contract de execuție lucrări:

 • Lot2 – CL10 – EXTINDERE ȘI REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNELE CIURILA, PETREȘTII DE JOS ȘI SĂNDULEȘTI

Antreprenor: Asocierea AWE INFRA S.R.L.(Lider de asociere) – INDEMANAREA PRODCOM S.R.L.(Asociat)

Valoarea contractului de lucrări8.742.132,44 LEI (fără TVA)

Lucrările de construcții prevăzute în contract includ:

Alimentare cu apă:

 • Extindere rețea de alimentare cu apă – 6972.59 m din care: 2879.66 m loc. Săliște, 1614.87 m loc. Pădureni, 2478.06 m loc. Pruniș
 • Reabilitare rețea de alimentare cu apă – 4687.61 m loc. Deleni

Canalizare:

 • Extindere rețea de canalizare – 3876.82 m loc. Săndulești
 • Stații de pompare ape uzate menajere – 6 buc. loc. Săndulești
 • Conducte de refulare apă uzată – 1491.89 m loc. Săndulești

Obiectul contractului include:

 • Lucrări de construcție;
 • Furnizare şi montaj echipamente tehnologice;
 • Testare şi punere în funcțiune;
 • Monitorizarea și acordarea de consultanță pe parcursul Perioadei de Garanție;
 • Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Garanție;
 • Instruirea personalului Beneficiarului.

Durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 28 luni. Perioada de garanție a lucrărilor (perioada de notificare a defectelor – PND) este de 36 luni.

Investițiile cuprinse în Proiect vor permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere considerabilă a calității serviciilor oferite întregii populații deservite.

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Contact: Compania de Apă Arieş SA

Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda

Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772

E-mail: office@caaries.ro/ http://www.caaries.ro

Șef UIP POIM: Mihaiela Sârb

Comentarii

ULTIMELE articole: