Autor: Comunicat

Materialele marcate cu Comunicat nu aparțin redacției și redau, integral și fără modificări, informațiile transmise de autor(i), de regulă instituții publice, organizații publice sau alți comunicatori.

Cu ocazia întâlnirii din data de 25 noiembrie 2021 a Comitetului pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP) din cadrul Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) s-a aprobat administrarea vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer/ BioNTech pentru copiii cu vârsta între 5 și 11 ani. În ceea ce privește populația de peste 12 ani, menționăm că vaccinul produs de compania farmaceutică Pfizer/ BioNTech era deja aprobat.

Read More

Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) este o instituţie publică autonomă, aflată în subordinea Ministerului Culturii, care operează la nivel național de 16 ani. AFCN este principalul finanțator public al ofertei culturale din România care aplică un proces transparent de evaluare și selecție.

Read More

Industria, societatea și planeta se confruntă cu o urgență climatică fără precedent. De aceea, guverne din întreaga lume au început să utilizeze surse cât mai curate de energie și să adopte măsuri care să ajute în această misiune globală.

Read More

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință extraordinară de îndată , Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu pentru ziua de 06.12.2021, orele 15.00.

Read More

Ministerul Finanțelor lanseazã începând de luni, 6 decembrie 2021, trei noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturitãți de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 4,25%, 4,75%, 5,10 %. Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu și sunt în forma dematerializatã.

Read More

Industria, societatea și planeta se confruntă cu o urgență climatică fără precedent. De aceea, guverne din întreaga lume au început să utilizeze surse cât mai curate de energie și să adopte măsuri care să ajute în această misiune globală.

Read More

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Câmpia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre, cu caracter normativ, privind modificarea punctului E. din Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 45/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

Read More

Compania de Apă Arieș S.A. continuă investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Read More

Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării apei potabile în localitățile Călărași și Călărași Gară în perioada 03.12.2021 – 04.12.2021 (48h) Întreruperea furnizării apei potabile este necesară pentru efectuarea lucrărilor de schimbare membrană interioară a bazinului de apă potabilă Călărași. 

Read More