fbpx

Untitled design High Quality 15

Untitled design High Quality 15

ezgif.com optimize 3

Scrie un comentariu

primaria luna

Suma totală a veniturilor pe anul 2021 este de 7.679.840 lei şi a cheltuielilor ce se regăsesc în bugetul local pe cele două secţiuni, repartizată conform propunerilor este de 9.999.470 lei. Pentru cheltuieli de funcționare este prevăzută suma de 6.109.630 lei (61%), iar pentru secțiunea de dezvoltare s-a alocat suma de 3.889.840 lei (39%).

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Totalul veniturilor ce se regăsesc în buget la secţiunea de funcţionare este de 6.109.630 lei.

In ceea ce priveşte repartizarea sumelor pe capitole, subcapitole, articole şi aliniate de cheltuieli şi nivelul acestora, se prezintă următoarea propunere de alocare:

1. La capitolul 02 Autorităţi executive s-a fundamentat un necesar de 2.291.320 lei, din care: 1.825.000 lei pentru cheltuielile de personal, stabilite în funcţie de drepturile salariale reglementate prin actele normative în vigoare privind drepturile salariale ce se acordă în anul 2021; cu suma 466.320 lei, pentru cheltuieli cu bunuri si servicii, reprezentând consum utilităţi, abonamente telefonice, internet, reparaţii curente, contracte de servicii încheiate cu diverşi furnizori, cheltuieli de perfecţionare personal, deplasări, cheltuieli judiciare, contributii la asociatii, precum şi alte cheltuieli materiale neprevazute, dar necesare pentru asigurarea functionalitatii.

2. La capitolul 50 Alte servicii publice generale s-au prevazut sume pentru bunuri si servicii in suma de 200.000 lei, din care 130.000 lei pentru abonament tablete scolare, 70.000 lei pentru serviciul de ecarisaj.

3. La capitolul 02 Ordine publică şi siguranţă naţională s-a prevăzut suma totală de 321.860 lei, din care 300.500 lei, pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale si cv norma de hrana pentru personalul ce funcţioneaza la Serviciul Poliţia Locală, la care se adaugă 21.360 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfăşurării activităţilor specifice acestei structuri (carburanti, piese de schimb, alte cheltuieli neprevazute).

4. Pentru Protectie civila si protectia impotriva incendiilor61.05, s-au prevazut sume in valoare de 8.000 lei.

5. Pentru capitolul 02 Invăţământ s-au prevăzut cheltuieli în sumă totală de 746.500 lei. Pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar se aloca prin Inspectorat. Comuna Luna asigura sume in valoare de 440,50 mii lei destinată intretinerii, adica cheltuieli cu bunuri si servicii, din care 137.000 lei alocate în baza costului standard pe elev, reglementat de H.G. nr. 1165/2013, repartizată de către D.G.R.F.P Cluj din sume defalcate din T.V.A, pentru cheltuielile prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ.

Pentru sustenabilitatea proiectului, la cap. 65.12 Scoala dupa scoala se asigura si plata profesorilor incadrati in acest proiect cu suma de 70.000 lei, asigurata tot din bugetul local.

Se aloca prin DGRFP CLUJ sume in valoare de 10.000 lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale.

Din veniturile bugetului local se propune alocarea în faza de buget iniţial suma de 200.000 lei, necesara plăţii burselor elevilor din învăţământ.

6. In cadrul capitolului 50 Alte cheltuieli in domeniul Invatamantului, au fost prevazute sume primite prin decizia Directorului executiv al DGRP CJ, in suma de 26.000 lei-Tichete sociale. 

7. Pentru capitolul 67.02 Cultură recreere şi religie s-a propus suma de 140.950 lei, din care:

  • 25.250 lei Camine Culturale pentru partea de cheltuieli materiale, gaz, iluminat, alte servicii de intretinere
  • 20.000 lei Sport, cheltuieli cv consum energie electrica, gaze naturale, materiale de curatenie reparatii curente si alte cheltuieli neprevazute
  • 31.500 lei, din care Tineret, ce reprezinta cv carburant microbuz din dotare, asigurare, intretinere

8. La capitolul 68.02 Asistenţă socială s-a propus suma de 1.477.400 lei pentru:

  • 342.000 lei, din care cheltuieli de personal 492.000 lei pentru acordarea drepturilor salariale pentru personalul incadrat ca si asistenti personali ai persoanelor cu handicap sitransferuri in suma de 850.000 lei pentru indemnizatii handicap
  • Ajutoare incalzire cu lemne 9.000 lei
  • Ajutor inmormantare pentru cei fara venituri, in suma de 11.000 lei
  • Sustenabilitatea proiectului pentru centru educational in suma de 115.400 lei (utilitati, hrana, asigurare imobil, materiale curatenie).

9. La capitolul 70.02 Alimentare cu apa s-a propus alocarea sumei de 28.500 mii lei, pentru consum energie electrica statia de pompare si diverse cheltuieli cu intretinerea.

10. La Iluminat public 70.06 s-au alocat sume in valoare de 87.000 lei  pentru consum energie electrica si mentenanta conform contractului in derulare.

11. La cap. 70.50 Gospodarire comunala s-au prevazut sume 411.400 lei, din care la cheltuieli de personal 290.000 lei, bunuri si servicii in valoare de 121.100 lei (carburanti, cv piese, asigurari pentru utilajele din dotarea serviciului).

12. La capitolul 74.02 Salubritate s-a prevăzut suma totală de 115.000 lei necesară finanţării acţiunilor de salubritate, ce vor fi efectuate pe raza comunei Luna, precum si declaratia la Fondul de Mediu. 

13. In cadrul capitolului 74.50 Alte servicii de protectie a mediului, s-au alocat sume in valoare de 60.000 lei pentru deratizarea comunei.

14. La capitolul 84.02 Drumuri s-a locat suma 100.000 lei pentru lucrarile de reparatii drumuri cu piatra.

15. La capitolul 84.03 Strazi s-a alocat suma 121.700 lei, din care pentru lucrarile de reparatii in comuna Luna, 50.000 lei, pentru mentenanta camere strazi, suma de 71.700 lei.

Suma totală a cheltuielilor pentru secţiunea de funcţionare, repartizată conform propunerilor de mai sus este de 6.109.630 lei.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile secţiunii de dezvoltare sunt de 1.580.210 lei, din care 37.02.03-vărsăminte din secţiunea de funcţionare in 37.02.04, sectiunea de dezvoltare, 1.311.770 lei.

In ceea ce priveşte repartizarea sumelor pe capitole, subcapitole şi articole de cheltuieli se prezintă următoarea propunere de alocare:

1. La capitolul 02 Autorităţi executive s-a fundamentat un necesar de 87.300 lei, din care 60.000 lei pentru elaborarea unui proiect in ce priveste constructia unui nou sediu, iar suma de 27.300 lei pentru contributia la un proiect privind achizitionarea de aparatura birotica, pe fonduri.

2. La cap. 50 Alte cheltuieli in domeniul Invatamantuluis-au alocat sume in valoare de 482.000 lei, din care 125.000 lei, pentru Gradinita pe masura 322, pentru lucrarea Sisteme stingere incendiu grup de pompare.

 In cadrul proiectului POC pentru programul FEDR, Achizitionare tablete si dispozitive electronice pentru invatamant pentru Scoala Gimnaziala Luna din Comuna Lunajudetul Cluj s-au prevazut sume in valoare de 357.000 lei, din care contributia Primariei 7.000 lei.

3. La capitolul 08 Alte servicii de sanatate s-a fundamentat un necesar de 652.940 lei, pentru continuarea lucrarilor prin PNDL la constructia Dispensarului Uman de la Luncani, din care cheltuieli neeligibile in suma de 84.500 lei, la care se adauga un necesar de 300.000 lei pentru amenajarea in imprejurul dispensarului uman, plus transa 2 virata in conturile Primariei in data de 22.03.2021 in suma de 268.440 lei.

4. La capitolul 02 SPORT s-a fundamentat un necesar de 17.000 lei, pentru inlocuirea centralei termice la Sala de Sport Luna. 

5. La capitolul 02 Alimentare cu apa s-a fundamentat un necesar de 220.000 lei, din care 210.000 leipentru proiectul pe fonduri europene, 2% contributie, 10.000 lei pentru lucrarea Extinderea retea apa nr. de casa 193-203-204 sat Luna.

6. In cadrul 70.03 Dezvoltarea sistemul de locuinte, Cartier Avram Iancu, s-au alocat sume de 100.000 lei.

7. La cap. 50 Gospodarire comunala s-a alocat suma de 8.200 lei, din care 2.700 lei pentru achizitionarea unei cupe la buldoexcavatorul din dotarea serviciului, iar 5.500 lei pentru instalarea unui aparat de aer conditionat.

8. In cadrul capitolului 02 Salubritate s-au alocat sume in valoare de 632.000 lei reprezentand contributii proiect Ecometropolitan.

9. La capitolul 02 Reabilitare retea stradala s-a fundamentat un necesar de 669.200 lei, sume disponibile si intrate in excedentul Comunei Luna la finele anului 2020, redistribuindu-se cu aceeasi destinatie in anul 2021.

10. La capitolul 87.02 Proiecte de dezvoltare multifunctionale suma de 330.000 lei este destinată pentru diferite proiecte care se afla in derulare sau care necesita finantare in anul 2021, diferite studii, care necesita hotarari ale Consiliului Local Luna.

11. La cap. 61.02 Politie Locala s-a fundamentat un necesar de 75.000 lei pentru achizitionarea unui autoturism nou, deoarece cel din dotare s-a amortizat complet si in momentul de fata, cheltuielile cu intretinerea sa sunt mult prea mari.

12. Tot la captolul 84.03 Drumuri comunale s-a fundamentat un necesar, conform ofertei, documentatie topografica inscriere in cartea funciara a unui numar de 21 drumuri comunale, cu suma de 46.200 lei.

13. La cap. 70.50 Alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale, se propune suma de 570.000 lei pentru construuctia de trotuare in satul Gligoresti, comuna Luna.

Cheltuielile de capital din bugetul  local totalizează 3.889.840 lei.

Suma totala a veniturilor la sectiunea de dezvoltare este de 1.580.210 lei, a cheltuielilor de investitii sunt in valoare de 3.889.840 lei, rezultand un deficit in suma de 2.309.630 lei, suma care se va suporta din excedentul bugetului local la finele anului.

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate