fbpx

Untitled design High Quality 17

Untitled design High Quality 17

Untitled design High Quality 15

Untitled design High Quality 15

ezgif.com optimize 3

Scrie un comentariu

primaria calarasi

DISPOZITIA Nr. 59 din 12.03.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Calarasi:

Primarul comunei Călăraşi, Judeţul Cluj,

Având in vedere:

1. prevederile HCL  nr. 94/2019 privind regulamentul de organizare și functionare a consiliului local la comunei Călărași           

2. referat secretar general nr. 1498/12.03.2021

In temeiul prevederilor art.240 alin.1,art.133 alin.1, art.134 alin.1 lit. a, alin.2,3 lit.a, alin. 5, art. 155 alin. 1 lit.b, coroborat cu art.196 alin.1 lit. b, 197 alin.1,4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

D I S P U N:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Calarasi pentru sedinta ordinara pentru data de 18.03.2021, ora 13.00 in căminul cultural Călărași avand proiectul ordinei de zi, conform ANEXEI

Art. 2 De comunicarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dna Bonda Nastasia Ofelia, secretar general.  

ANEXA la disp. nr.59/12.03.2021

  1. Proiect de hotărâre privind adoptare plan anual de pregatire profesionala pentru anul 2021 

       - initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA

       - comisia de specialitate nr.1 

  1. Proiect de hotărâre privindactualizarea valorii de inventar si a datelor de indentificare a bunurilor cuprinse in domeniul public la pozitia de inventar nr.20 drum DC 62

       - initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA

       - comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotarare privind declararea bunului “Strada 4 Bogata” ca fiind de utilitate publica si includerea acestuia in domeniul public al comunei Calarasi

        - initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA

        - comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Calarasi, jud. Cluj,

        - initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA

        - comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consiliului local al comunei Calarasi, in calitate de administrator al domeniului public pentru „Reactualizarea P.U.G. si Regulamnetul local de urbanism, comuna Calarasi, judetul Cluj”

         - initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA

         - comisia de specialitate nr.3

  1. Proiect de hotărâre privind completare HCL nr. 81/2020 privind taxele si impozitele locale an 2021

         - initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA

         - comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local Calarasi pentru realizare acces si bransamente/racorduri in zona strazii localitatii la construire obiectiv  hala de productie pentru activitati cu specific agricol P+E, bransamente, racorduri beneficiar Dragan Valentin.

          - initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA

          - comisia de specialitate nr.3

  1. Proiect de hotărâre privind adoptarea procedurilor referitoare la acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, respectiv scutirea de majorarari de intarziere

           - initiator dl primar Ioan-Vasile RACOLȚA

           - comisia de specialitate nr.1,2,3

  1. Prezentare spre stiinta Consiliului local Calarasi a raportul primarului, viceprimarului pentru anul 2020 si a rapoartelor privind Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si  Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica pentru anul 2020.
  2. Diverse.

PRIMAR,  Ioan-Vasile RACOLȚA 

contrasemneaza secretar general, Ofelia  Nastasia BONDA 

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate