fbpx

Maxi Prest oferta termopane 2020

Icon Scrie un comentariu

cl luna buget votat

Consiliul Local al comunei Luna, judetul Cluj, va avea ședința ordinară în data de 28.06.2019 ora 12.30 la sediul Consiliului Local al comunei Luna, județul Cluj.

 

Ordinea de zi propusă pentru sedință este: 

 1. aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii„Construirea unei platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd”  in comuna Luna, judeţul Cluj;
 2. aprobarea unor modificari la documentatia de atribuire privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitatilor de colectare, transport si transfer deseuri in cadrul proiectului «  Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Cluj » ;
 3. aprobarea valorii de investitie si a solicitarii unei scrisori de garantie bancara pentru acoperirea sumei solicitate ca avans in cadrul proiectului « Dezvoltare locala in Comuna Luna, Judetul Cluj » ;
 4. trecereaimobilelor identificate în cărțile funciare 52061, 52063, 52064, 52065, 53302 Luna, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Luna;
 5. însușirea unei documentații cadastrale de alipire pentru imobilele situate în Comuna Luna identificate cu numerele cadastrale 52059, 52060, 52061, 52062, 52063, 52064, 52065, 52350, 53302 ale Comunei Luna;
 6. aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Luna ;
 7. aprobarea Regulamentului de ordine interioara din cadrul PrimarieiComunei Luna ;
 8. aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Localal Comunei Lunaspre adoptare;
 9. aprobarea concesiunii, a studiului tehnico-economic de fundamentare si de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de 15000 mp teren situat in extravilanul localitatii Luna in scopul amplasarii unei statii de betoane si respectiv a depozitarii de furaje, precum si desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul licitatiei publice deschise;
 10. aprobarea concesiunii, a studiului tehnico-economic de fundamentare si de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de 15400 mp teren situat in extravilanul localitatii Luna in scopul depozitarii de utilaje, precum si desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul licitatiei publice deschise;
 11. reglementarea situatiei juridice a unor terenuri din intravilanul localitatii Luncani destinate construirii de locuinte ;
 12. completarea listei persoanelor sub 35 de ani beneficiare de terenuri in folosintagratuita pentru construirea de locuinte proprietate personala in Cartierul Avram Iancu;
 13. probleme curente ;
 14. cereri.

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator