fbpx
Scrie un comentariu

cl mv buget

Se  convoacă Consiliul local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, în ședința ordinară, în ziua de luni 20 MAI 2019, orele 16,00, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului anual de execuția inventarierii patrimoniului si a situațiilor financiare anuale  încheiate la 31.12.2018, inclusiv anexele la acestea.

     - inițiator - Zeng Ioan - primar

2. Proiect de hotărâre  privind transmiterea dreptului de administrare şi concesionarea bunurilor realizate în cadrul proiectului ”Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj” finanțat  prin Administrația Fondului pentru Mediu din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Mihai Viteazu” la pozițiile  278 pana la 298 inclusiv în favoarea S.C Compania de Apă Arieş S.A.

     - inițiator - Zeng Ioan - primar

3. Proiect de hotărâre  privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Mihai Viteazu.

    - inițiator - Zeng Ioan - primar

4. Proiect de hotărâre  privind  acceptarea ofertei de donație  a imobilelor teren  situate in Comuna Mihai Viteazu, judet Cluj, identificate cu nr. Cadastrale 56002 -1922 mp, 56003-1882 mp, 56004-3709 mp, 56005-1894 mp, 56006- 1074 mp., 56007-1904 mp,56008-1914 mp, 56009-1924 mp cu destinatia drum de acces si trecerea acestora in domeniul public al comunei Mihai Viteazu.

     - initiator  - Zeng Ioan - primar   

5. Proiect de hotărâre  privind  acceptarea ofertei de donație a domnului BAJKA IOZSEF a imobilului teren  situat in Comuna Mihai Viteazu, judet Cluj, identificat cu nr. Cadastral 53287 ,cu destinatia teren intravilan - drum de acces in suprafata de 1824 mp  si trecerea acestuia in domeniul public al comunei Mihai Viteazu.

    -  inițiator - Zeng Ioan - primar

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea deplasării  unei delegaţii a Comunei Mihai Viteazu  la SARRETUDVARI  – Ungaria, în perioada  21– 22 iunie 2019

    - inițiator - Zeng Ioan - primar

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea deplasării  unei delegaţii a Comunei Mihai Viteazu  la JASZBOLDOGHAZA– Ungaria, în perioada 28– 30 iunie  2019.

     -  inițiator - Zeng Ioan - primar

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  de infiintarea de Cf-uri pentru  terenurile cu cu nr.cadastrale 55667 -1.1635 Ha  la pozitia 82 din domeniul privat al comunei Mihai Viteazu, 55673- 3,0000 Ha , 55675-1,0000 Ha, 55676-3,0523 Ha- la pozitia 84 din domeniul privat al comunei Mihai Viteazu, pentru infiintare C.F. pe terenurile cu destinatie pasune.

     -  inițiator -Zeng Ioan -primar

Diverse, întrebări, interpelări, propuneri ale consilierilor, probleme curente.

Materiale acestei ședințe pot fi consultate începând cu data de 16.05. 2019 orele 10,00.

Președinții de comisii își vor convoca membrii, pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi, întocmind proces verbal de comisie iar în data de luni  20 MAI 2019 orele 15,00 vor fi prezenți toți consilierii pentru consultarea și aprobarea  Procesului verbal al ședinței anterioare.

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator