fbpx
Icon Scrie un comentariu

Primaria Calarasi

Primarul comunei Călărași, județul Cluj, văzând prevederile art. 39 al. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 68, art. 115 al. 1 lit. a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, DISPUN:

 

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al comunei Călărași pentru data de 12.04.2018, ora 13.00, în sala de ședință a Primăriei având următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea Raportului privind starea economico-financiară, socială și de mediu al comunei Călărași.
  2. Prezentarea actului administrativ nr. 3437/09.03.2018, comunicat de Instituția Prefectului Județul Cluj.
  3. Analiza evoluției stării de sănătate a principalelor efective de animale din comuna Călărași.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2018.
  5. Proiect de hotărâre privind destinația redevenței scadente și viitoare, datorate în temeiul contractului de delegare a gestiunii nr. 11/2017 dintre ADI 5 Ardeal și operatorul public de salubritate Eco 5 Ardeal SRL.
  6. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului comunei Călărași în AGA Compania de Apă Arieș SA.
  7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei locale de ordine publică a comunei Călărași.
  8. Diverse.

Art. 2 Cu comunicarea și ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează dna Buțurcă Mariana Cristina, referent cu atribuții de secretar.

PRIMAR Vereș Mirela Adriana

AVIZAT p.Secretar Buțurcă Mariana Cristina

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator