Scrie un comentariu

Primăria comunei Luna, cu sediul în loc. Luna str. Principală nr. 192 jud. Cluj, tel/fax 0264-368326, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante pe perioadă nedeterminată de inspector (S) grad profesional debutant, cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, în cadrul compartimentului de urbanism și cadastru.

 

      

Data şi locul de desfăşurare a concursului :  28 februarie 2018 ora 12.00 proba scrisă şi 5 martie 2018 ora 12.00 interviul, la sediul Primăriei comunei Luna.

Condiţii generale de participare la concurs :

 • cetăţenia română/cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând SEE şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă de 18 ani;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare;
 • fără condamnări penale.

Condiții specifice :

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești/arhitectură/urbanism;
 • cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu.

Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Luna – Birou Secretar până în data de 19.02.2018 ora 16.00 şi vor conţine următoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs – cerere-tip;
 • curriculum vitae;
 • act de identitate – original şi copie;
 • adeverinţa medicală în original;
 • acte de studii – original şi copie;
 • carnetul de muncă şi/sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă, dacă este cazul – original şi copie;
 • certificat de cazier judiciar în original.

       Bibliografia pentru concurs :

 • Constitutia Romaniei ;
 • Legea nr. 188/1999 Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-368236 int. 201.

 

Primar                                     Secretar                             

Aurel Giurgiu                           Cornelia Delimoț               

zmt 2018 program

program zmct 2018

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Tu ești un vizitator anonim ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator