Scrie un comentariu

COMUNA CEANU MARE prin Consiliul Local Ceanu Mare cu sediul in comuna Ceanu Mare, str. Principala, nr.101C, judetul Cluj, telefon 0264-327101, fax: 0264-367715, cod fiscal 5227935, avand contul RO32TREZ2195006XXX005983 deschis la Trezoreria Turda, prin prezenta invitatie aduce la cunostinta publica faptul ca in ziua de 13.02.2018 ora 10.00 organizeaza la sediul Primariei comuna Ceanu Mare, str. Principala, nr.101C, judetul Cluj, licitatie publica deschisa, competitiva, cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret oferit, in vederea inchirierii pe o durata de 5 ani a urmatoarelor

 

-magazie in suprafata de 171,95 mp, conform C.F. nr. 50880;

-magazie in suprafata de 87,40 mp, conform C.F. nr. 50880;

La licitatie pot participa persoanele care desfasoara activitate administrativa, au intrat in posesia caietului de sarcini si fac dovada ca au constituit garantia de participare la licitatie si ca indeplinesc urmatoarele conditii:

  • Sa fie persoane/asociere de persoane fizice sau juridice autorizate sa desfasoare activitati conform destinatiei spatiului;
  • Pana la termenul limita de depunere a ofertei sa aiba constituita garantia de participare la licitatie;
  • Sa prezinte in oferta, detaliat, activitatea care se va desfasura in spatiul care constituie obiectul inchirierii;
  • Sa prezinte:
    1. Pentru persoanele juridice in copie, certificatul de inregistrare si un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, cazierul fiscal, copie carte de identitate reprezentant legal
    2. Pentru persoanele fizice copie carte de identitate, copie certificat de atestare, carnetul de producator si declaratie pe propria raspundere.

Garantia de participare la licitatie in cuantum de 118,98 euro, respectiv 60,48 euro, plata se va face in lei la cursul euro din ziua platii, pana la termenul limita de depunere a ofertei la casieria Primariei Comunei Ceanu Mare.

Documentatia de inchiriere se poate obtine de catre cei interesati de la registratura Primariei comunei Ceanu Mare incepand cu data de 12.01.2018 , in timpul programului orar de functionare a Primariei, sau poate fi accesata de pe pagina de internet www.ceanu-mare.ro.

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 12.02.2018  ora 12.00, ofertele fiind obligatoriu elaborate in limba romana, prezentate in plicuri sigilate si depuse la registratura Primariei comuna Ceanu Mare.

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de  13.02.2018 .ora 10.00 la sediul Primariei comunei Ceanu Mare, str. Principala, nr.101C, judetul Cluj.

In caz de neadjudecare, licitatia se repeta in ziua de 13.03,2018 .ora 10.00 la aceeasi adresa, cu respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini.

                                                ............................................

                                                (nume,prenume,semnatura)

A N U N T

 

COMUNA CEANU MARE prin Consiliul Local Ceanu Mare cu sediul in comuna Ceanu Mare, str. Principala, nr.101C, judetul Cluj organizeaza licitatie publica deschisa, competitiva, cu strigare si adjudecare la cel mai mare pret oferit, in vederea inchirierii pe o durata de 5 ani a urmatoarelor:

-magazie in suprafata de 171,95 mp, conform C.F. nr. 50880;

-magazie in suprafata de 87,40 mp, conform C.F. nr. 50880;

Documentatia de inchiriere se poate obtine de catre cei interesati de la registratura Primariei comunei Ceanu Mare incepand cu data de. 12.01.2018, in timpul programului orar de functionare a Primariei, sau poate fi accesata de pe pagina de internet www.ceanu-mare.ro 

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Tu ești un vizitator anonim ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator