Live Video
 

maxiprest mai2018

banner newdesign 28.04

Primăria Mihai Viteazu: Finanțări nerambursabile din bugetul local pentru activități din domeniul cultură - cultură religioasă

kaufland 650x100 22.12

Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2017, domeniul CULTURĂ-CULTE RELIGIOASE.

1. Autoritatea contractantă-comuna Mihai Viteazu-Consiliul Local, cu sediul în localitatea Mihai Viteazu, str. Principală, nr. 1014, jud. Cluj, cod fiscal 407405, telefon:0264329101, fax 0264 286101, e-mail: primariamihaiviteazu@yahoo.com.

2. Reglementări juridice privind acordarea sprijinului financiar le constituie:

-prevederile Legii 350/2005 actualizată privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general,Legea 273/2006 privind finanțele publice, Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare al programelor și proiectelor culturale, Hotărarea Consiliului Local privind bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Viteazu pe anul 2017, H.C.L nr. 15/25.02.2014 privind aprobarea ghidului solicitantului, domeniul cultură tineret și H.C.L. nr. 20/17.03.2015.

3. Instituții/persoane fizice eligibile: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial-asociații sau fundații , culte religioase constituite și recunoscute potrivit legii române.

4. Domeniile pentru care se acordă finanțare: programe culturale,acțiuni de tineret, culte religioase.

5. Acțiuni eligibile: acțiunile trebuie să se deruleze conform specificațiilor din ghidul de finanțare, respectiv contractul de finanțare nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă și beneficiar.

6.Durata proiectelor: anul 2017.

7. Bugetul programului: bugetul alocat programului va fi stabilit după votarea în Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu a Hotărîrii privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj. Suma alocată pentru proiectele asociațiilor culturale/ONG-uri va fi de aproximativ 52000 lei, culte religioase- aproximativ 136000 lei, finanțarea asigurată de Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului.

7. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul Primăriei comunei Mihai Viteazu-www.primariamihai-viteazu.ro-Secțiunea Programe și strategii europene, ghid cultură/tineret și culte religioase 2016.

8. Depunerea documentației: solicitantul va depune documentația completă la Registratura Primăriei Mihai Viteazu, str. Principală, nr. 1014, până la data de 27.04.2017, oră 14.

9. Evaluarea și selecția proiectelor se va face de către o comisie de evaluare și selecționare, constituită prin Dispoziția primarului . La încheierea procedurii de evaluare și selecționare,se va afișa pe site-ul Primăriei comunei Mihai Viteazu-www.primariamihai-viteazu.ro rezultatul selecție precum și fondurile alocate.

10. Documentația va fi depusă obligatoriu în 2 exemplare (original și copie) și în format electronic CD ( fișiere word). Nerespectarea acestei cerințe duce la excluderea cererii de finanțare din cadrul procedurii.

Primar, Zeng Ioan.

 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Sâmbătă, 26 mai, ora 18.00:

Fotbal. Olimpia Gherla - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...