fbpx

ezgif.com optimize 3

Scrie un comentariu

În urma ședinței Consiliului Local Turda de la începutul lunii aprilie, în care s-a aprobat alocarea sumei de 50000RON pentru finanțarea proiectului ”Tânăr în devenire” depus spre finanțare de către Asociația Culturală Maecenas Turda (ACMT), ziarele locale Tuda Live și Turda News au publicat articole în care acuză această decizie și denigrează asociația.

Considerăm nedrepte, nefondate și speculative aceste acuzații și dorim să comunicăm următoarele:

- Asociația Culturală Maecenas Turda (ACMT) a depus spre finanțare un proiect al cărui scop este de a  crește capacitatea de implicare în comunitate a tinerilor liceeni prin dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și deprinderilor de autocunoaștere, relaționare și implicare ale acestora și prin crearea de oportunități organizate de implicare activă în viața comunității locale;

- obiectivele proiectului sunt: (O1) instruirea unui număr de 40 de tineri liceeni în domeniile autocunoaștere și comunicare, voluntariat și activism civic, diversitate și toleranță, management de proiect și planificarea carierei; (O2) dezvoltarea și implementarea a 8 proiecte de voluntariat în beneficiul comunității locale prin implicarea directă a celor 40 de tineri instruiți; (O3) implicarea celor 40 de tineri într-o mobilitate în țară (excursia la muzee și instituții din București)  cu scopul dezvoltării abilităților și deprinderilor comportamentale în vederea unei mai bune relaționări a tinerilor în societate și  creșterii nivelului de informare a tinerilor cu privire la tradiție, istorie, știință și artă

- bugetul total solicitat a fost de 86740RON, din care a fost aprobată de către Consiliul Local Turda o finanțare de 50000RON, diferența urmând să constituie cofinanțare adusă de asociație din alte surse

Proiectul ACMT urmărește să ofere oportunități de dezvoltare personală tinerilor din Turda care au la dispoziție, din păcate, puține oportunități de acest gen. Chiar dacă asociația este la început de drum din punct de vedere al finanțărilor și a derulat activități mai puțin elaborate și complexe până în prezent, considerăm că nu trebuie judecată și etichetată înainte de a derula activitățile la care se angajeză prin acest proiect și am aprecia răbdarea ziarelor locale până la finalul proiectului pentru a putea judeca și eticheta apoi dacă banii au fost corect cheltuiți și dacă proiectul și-a atins obiectivele.

Menționăm că asociația nu a fost contactată de reprezentanții celor două publicații locale pentru a solicita informații cu privire la proiect. ACMT promovează corectitudinea și transparența și operează potrivit acestor principii, de aceea facem pe aceasă cale public proiectul despre care s-a scris și bugetul detaliat al acestuia și anunțăm reprezentanții presei locale că vor fi infomați regulat pe toată durata de implementare a proiectului cu privire la progresul acestuia, rezultatele intermediare și raportările financiare care vor ilustra modul în care au fost cheltuiți banii alocați de Consiliul Local.

Pentru orice informații vă stăm la dispoziție la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., tel. 0741 733336, persoană de contact Ciprian Rigman, reprezentant legal.

ANEXA: Proiectul ”Tânăr în devenire”

FORMULAR DE CERERE DE FINANTARE

A) Aplicantul

Solicitant:

Numele complet:Asociația Culturală Maecenas Turda

Acronimul (daca exista): ACMT

Adresa:Turda, Str. G. Barițiu Nr. 66, jud. Cluj

Cod fiscal/(CNP-persoana fizica): 18574332

Telefon:0741 733336

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Fax:

Descrierea activitatii, a resurselor si a obiectivelor solicitantului.

Descrierea experientei in scrierea si managementul proiectelor

 

Asociația Culturală Maecenas Turda (ACMT) își propune să dezvolte responsabilitatea socială a tinerilor prin dezvoltarea culturii și spiritului filantropiei și voluntariatului. Obiectivele ACMT care vizează tinerii și care sunt adresate prin prezentul proiect includ dezvoltarea spiritului de inițiativă al tinerilor, organizarea de sesiuni de instruire pentru tineri, organizarea de campanii și evenimente de implicare a cetățenilor în viața socială.

Dintre activitățile anterioare ale ACMT menționăm următoarele: simpozionul științific cu tema ”1900 de ani de romanitate și creștinism în spațiul românesc” organizat în parteneriat cu Grupul Școlar de Resurse Naturale și Servicii, Colegiul Național ”Mihai Vitezul”, Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu și Muzeul de Istorie Turda; organizarea de sesiuni de informare pentru elevii de liceu sub denumirea ”Lecția deschisă despre societate civilă”  în cadrul cărora reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale din Cluj (Pro Vobis Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, World Vision International și Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală) au vorbit tinerilor despre societate civilă, voluntariat, implicare în comunitate, multiculturalism și diverstate; organizarea de excursii tematice cultural-istorice la Brașov și Sibiu pentru elevii de liceu.

ACMT dispune de următoarele resurse materiale: desktop computer, conexiune la internet, telefon fix și mobil. ACMT dispune de resurse umane calificate pentru scrierea și managementul proiectelor,  așa cum reiese din CV-ul responsabilului de proiect atașat în anexa 8, membru fondator al asociației și care are peste 10 ani de experiență în scrierea și managementul de proiect, inclusiv managementul voluntarilor, management financiar, raportare narativă și financiară adaptată cerințelor finanțatorilor.

B. Proiectul

6. Titlul Proiectului:”TÂNĂR ÎN DEVENIRE”

7. Locul desfasurarii proiectului (localitate):TURDA

8. Durata proiectului: 9 luni

9. Rezumatul proiectului structurat astfel:

- titlul:” TÂNĂR ÎN DEVENIRE”

-scopul:Scopul proiectului este de a crește capacitatea de implicare în comunitate a tinerilor liceeni prin dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și deprinderilor de autocunoaștere, relaționare și implicare ale acestora și prin crearea de oportunități organizate de implicare activă în viața comunității locale

-obiective:

(O1) instruirea unui număr de 40 de tineri liceeni în domeniile autocunoaștere și comunicare, voluntariat și activism civic, diversitate și toleranță, management de proiect și planificarea carierei;

(O2) dezvoltarea și implementarea a 8 proiecte de voluntariat în beneficiul comunității locale prin implicarea directă a celor 40 de tineri instruiți;

(O3) implicarea celor 40 de tineri într-o mobilitate în țară cu scopul dezvoltării abilităților și deprinderilor comportamentale în vederea unei mai bune relaționări a tinerilor în societate și  creșterii nivelului de informare a tinerilor cu privire la tradiție, istorie, știință și artă

- grupuri tinta, beneficiari: grupurile țintă ale proiectului sunt tinerii din Municipiul Turda; beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 40 de tineri implicați în activitățile proiectului și 200 de tineri informați despre importanța implicării în comunitate în cadrul activităților proiectului; beneficiarii indirecți ai proiectului sunt beneficiarii celor 8 proiecte de voluntariat implementate de grupurile de tineri și comunitatea în ansamblu.

- activitatile principale:

Pentru atingerea obiectivului 1 (instruirea unui număr de 40 de tineri liceeni în domeniile autocunoaștere și comunicare, voluntariat și activism civic, diversitate și toleranță, management de proiect și planificarea carierei) principalele activități ce vor fi implementate sunt:

-          stabilirea criteriilor de selecție, crearea procedurilor și comitetului de selecție de selecție și formularelor de aplicație în vederea selectării celor 40 de liceeni care vor fi implicați în activitățile proiectului și a formatorilor care vor susține instruirile cuprinse în proiect – activitatea va fi desfășurată de echipa de proiect printr-o serie de întâlniri de lucru

-          promovarea oportunității de implicare în proiect în cadrul liceelor din Municipiul Turda în vederea selectării tinerilor care vor fi implicați în activități – activitatea va fi implementată prin mai multe metode: crearea unui poster cu informații despre proiect și procedura de aplicare care va fi afișat în liceele din Turda și în alte locuri publice (teatru, bibliotecă etc.); informarea conducerii liceelor turdene despre oportunitatea oferită în cadrul acestui proiect și diseminarea acestei informații către tineri prin intermediul diriginților; comunicarea oportunității cu ajutorul mass-mediei locale

-          primirea aplicațiilor tinerilor liceeni interesați de program și realizarea selecției acestora – aplicațiile vor fi primite prin e-mail și selecția tinerilor va fi realizată de un comitet de selecție care va fi format dintr-un reprezentant al asociației, doi reprezentanți ai liceelor turdene și un reprezentant al unei instituții de cultură locale (muzeu, bibliotecă etc.)

-          contractarea formatorilor care vor susține instruirile pe cele 5 teme cuprinse în proiect (autocunoaștere și comunicare, voluntariat și activism civic, diversitate și toleranță, management de proiect și planificarea carierei) – identificarea formatorilor se va face în urma unui apel deschis de selecție, pe baza procedurilor create de echipa de proiect

-          organizarea sesiunilor de instruire pentru cei 40 de tineri implicați în proiect – se va face prin selectarea furnizorului pe bază de cerere de oferte; se va urmări eficientizarea costurilor prin selectarea unui furnizor care oferă servici integrate de organizare de instruiri (sală, consumabile, masă); sesiunile de formare vor avea durata de 1 zi și vor fi organizate cu grupe de 20 de tineri;

Pentru atingerea obiectivului 2 (dezvoltarea și implementarea a 8 proiecte de voluntariat în beneficiul comunității locale prin implicarea directă a celor 40 de tineri instruiți) principalele activități ce vor fi implementate sunt:

-          crearea echipelor care vor implementa proiectele de voluntariat - fiecare proiect va fi implementat de o echipă formată din 5 tineri care vor participa la toate etapele de implementare a proiectului, de la identificarea problemei până la diseminarea rezultatelor; echipele de proiect vor fi create înaintea sesiunii de instruire în management de proiect pentru ca în cadrul sesiunii tinerii să înceapă să lucreze efectiv la ideea proiectului pe care îl vor implementa

-          realizarea de întâlniri de organizare cu echipele de tineri care implementează proiectele de voluntariat – echipele de tineri vor lucra sub îndrumarea unui consultant în management de proiect care va avea întâlniri regulate cu fiecare echipă de proietc pentru a urmări progresul proiectelor și a oferi sprijin tinerilor în vederea implementării cu succes a proiectelor propuse

-          implementarea proiectelor de către echipele de tineri – activitatea se va realiza de către fiecare echipă de tineri conform unui plan de implementare pe care echipa îl alcătuiește sub îndrumarea consultantului; echipele de tineri vor documenta activitățile făcute și vor realiza un raport al proiectului implementat

Pentru atingerea obiectivului 3 (implicarea celor 40 de tineri într-o mobilitate în țară cu scopul dezvoltării abilităților și deprinderilor comportamentale în vederea unei mai bune relaționări a tinerilor în societate și  creșterii nivelului de informare a tinerilor cu privire la tradiție, istorie, știință și artă) principalele activități ce vor fi implementate sunt:

-          organziarea unei excursii la București cu participarea tuturor tinerilor implicați în proiect – excursia va oferi posibilitatea tinerilor să interacționeze într-un mod și într-un context diferit, în afara zonei de confort oferită de școala în care învață și de spațiul în care se desfășoară activitățile proiectului; de asemenea excursia va avea un program stabilit care va include vizitarea Muzeului Național de Artă, Muzeului Național de Istorie, Muzeului de Științe Naturale, Muzeului Satului și a Parlamentului României

-          pe toată durata excursiei tinerii vor completa un jurnal al activității în care vor consemna sentimente, idei, păreri etc. cu privire la obiectivele culturale vizitate

-          tinerii vor redacta o serie de albume și eseuri/declarații motivaționale, pe baza experiențelor consemnate în jurnalul activității, care vor fi ulterior publicate și diseminate în rândul colegilor lor liceeni cu scopul de a-i motiva pe aceștia să viziteze obiective culturale similare și să devină activit în viața comunității

Pentru asigurarea bunului management al proiectului, principalele activități ce vor fi implementate sunt:

-          întâlniri bilunare ale echipei de proiect în vederea planificării activităților, a monitorizării modului cum acestea sunt implementate potrivit planului realizat în cadrul primei întâlniri, precum și pentru a discuta și implementa măsuri menite să prevină riscurile și să asigure implementarea cu succes a proiectului

-          evaluarea principalelor activități ale proiectului (în special a sesiunilor de instruire) în vederea asigurării calității activităților din proiect

-          realizarea raportărilor narative și financiare către finanțator potrivit calendarului agreat cu acesta prin contractul de finanțare

-          monitorizarea constantă a fluxul financiar și informațional al proiectului în vederea asigurării bunului management al proiectului și finalizării cu succes a acestuia

Pentru diseminarea rezultatelor proiectului, principalele activități ce vor fi implementate sunt:

-          realizarea unei secțiuni web dedicate proiectului

-          realizarea unor materiale de promovare a proiectului și rezultatelor acestuia (poster de promovare a oportunităților oferite de proiect, fluturași informativi, publicație cu 8 studii de caz ale proiectelor de voluntariat realizate de tineri, publicație cu eseuri și declarații motivaționale cu privire la experiențele de vizitare a obiectivelor culturale din programul excursiei)

-          realizarea unei campanii de conștientizare a importanței implicării active a tinerior în viața comunității și a importanței investiției în propria dezvoltare personală prin participare la  cursuri, proiecte și activități de voluntariat – campania se va realiza în liceele din municipiul Turda și în școlile generale (vizând elevii claselor a VIII-a) prin afișare de postere, distribuire de fluturași și prezentări ale proiectelor de voluntariat realizate de liceenii incluși în program, precum și în mass-media locală prin difuzarea de anunțuri și realizarea de emisiuni pe durata proiectului

-          toate materialele realizate în cadrul proiectului vor conține informații despre titlul proiectului, organizația care implementează proiectul, partenerii, sponsorii și finanțatorul proiectului

- rezultatele estimate: Principalele rezultate ale proiectului sunt:

-          40 de tineri liceeni turdeni instruiți pe 5 tematici diferite

-          60 de ore de instruire oferite tinerilor beneficiari ai proiectului

-          8 proiecte de voluntariat în beneficiul comunității

-          80 de beneficiari ai proiectelor de voluntariat (în medie 10 beneficiari per proiect)

-          100 de afișe de prezentare a proiectului

-          1 secțiune web dedicată proiectului

-          200 de vizitatori ai secțiunii web pe durata de implementare a proiectului

-          5 licee implicate în promovarea proiectului în rândul tinerilor

-          100 de liceeni informați despre importanța implicării în comunitate

-          100 de elevi de clasa a VIII-a informați despre importanța implicării în comunitate

-          5 școli generale în care se vor disemina rezultatele proiectului

-          500 de broșuri cu modele de proiecte de voluntariat în beneficiul comunității distribuite tinerilor din municipiul Turda și postate pe secțiunea web a proiectului

-          500 de publicații cu eseuri și declarații motivaționale ale tinerilor participanți la proiect distribuite tinerilor din municipiul Turda și postate pe secțiunea web a proiectului

-          10 apariții în mass media locală pe durata implementării proiectului

10.Suma solicitata: 78066RON

14: Domeniul pentru care se aplica:ACTIVITĂȚI DE TINERET

Data: 29 ianuarie 2014

 

Nr crt

Categoria bugetara

Contributia PMT

Contributia beneficiarului

Total buget

1.    

Inchirieri 

2700

300

3000

2

Onorarii/fond premiere

16200

1800

18000

3

Transport

2700

300

3000

4

Cazare si masa

23958

2662

26620

5

Consumabile

450

50

500

6

Echipamente

2250

250

2500

7

Servicii

1053

117

1170

8

Administrative

405

45

450

9

Tiparituri

21150

2350

23500

10

Publicitate

7200

800

8000

11

Alte cheltuieli (se vor nominaliza)

 

 

0

 

TOTAL

78066

8674

86740

 

PROCENT%

90%

10%

100%

 

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate