Live Video
 

Răstignirea ṣi îngroparea lui Iisus!

modulo 550

terran 650

Atmosfera de secretism ṣi clandestinitate în care se desfăṣoară Ultima Cină a lui Iisus alături de cei Doisprezece ucenici arată că Iisus este conṣtient de pericolul care-L ameninţă în Ierusalim. Ṣtie că i-a provocat puternic pe adversarii Săi cu prilejul intrării triumfale în Ierusalim, un eveniment plin de conotaţii mesianice, dar mai ales datorită expulzării comercianţilor din templu.

Comportamentul Său este perceput ca un semn profetic de o puternică încărcătură simbolică ṣi îndreptat împotriva celor care controlau Templul (Mc 11, 15-17). Din perspectiva lui Iisus, sfinţenia templului fusese ultragiată de cei care se făceau vinovaţi de suplinirea rugăciunii cu comerţul, inducerea fricii de Dumnezeu ṣi propriul lor beneficiu. Fantezia vreunui edificiu somptuos este absentă în imaginile care vorbesc despre Împărăţia lui Dumnezeu, ca atare, expectativele lui Iisus nu sunt expectative de preoţi, doctori ai legii ṣi puternici ai vremii.

În proiectul lui Iisus sunt invitate persoanele umile reunite în cadrul unei mari mese festive, în care există speranţa de a mânca ṣi a bea în Împărăţia lui Dumnezeu (Lc 6, 20; Mc 14, 25). De la această masă festivă nimeni nu este exclus pe criterii religioase, politice sau etice. Au loc săracii, orbii, schiopii, străinii, inculţii, divorţaţii, famenii, etc.  Toţi laolaltă excluṣi pe criterii necorespunzătoare gândirii sacerdotale, axată pe integritatea fizică si pioṣenie. În proiectul lui Iisus ele nu joacă niciun rol (Mc 9, 43), de aceea, toţi împreună formează o familie, un TRUP.

În Ultima Sa Cină, Iisus debordează acest semnal. Rezumă în simbolul „pâinii” totalitatea operelor Sale, a cuvintelor Sale ṣi a acţiunilor Sale[1]. Mai ales, în această Ultimă Cină indică o altă cină, finală ṣi eshatologică, celebrată în Împărăţia lui Dumnezeu, în care „vinul” va fi băut „din nou” (Mc 14, 25). Aṣa cum se poate observa, mesele festive reprezintă o „categorie fundamentală” care se explică prin voinţa lui Iisus de a extinde Împărăţia dincolo de frontierele impuse de religioṣi ṣi observatori ai Legii iudaice, până să ajungă la cei marginalizaţi ṣi excluṣi. Participarea la mesele comune este penttru Iisus un mod de a include noi persoane în cadrul noii Împărăţii care este deschisă întregii lumi[2].  

Din această perspectivă, se-nţelege de ce pericolul pentru Iisus vine din partea gardienilor Legii cultice ṣi a Templului, în fapt reprezentanţii celor două instituţii centrale ale poporului iudeu. Lectura textului din In 11, 47-53 dezvăluie că moartea lui Iisus fusese decisă de Sinedriu cu câteva săptămâni înaintea arestării Sale noaptea, adică, în timpul care precedă festivitatea de Pasti, potrivit textului din Lc 22, 1 („Ṣi se apropia Sărbătoarea Azimelor, care se cheamă Paṣti”). Evident, condamnarea lui Iisus implica o sentinţă de condamnare publică datorită acuzaţiilor care i se aduc. În primul rând, Iisus trebuia să fie condamnat în mod exemplar datorită afirmaţiilor Sale legate de dărâmarea ṣi reconstrucţia templului din Ierusalim, simbolul naţiunii iudaice, dar mai ales datorită pretenţiilor Sale de a se considera trimis de Dumnezeu ṣi împuternicit de Acesta cu autoritate. Aceste două acuzaţii, fals profet ṣi blasfem, se vor regăsi în mod concret în interogatoriul lui Iisus în faţa lui Caiafa, marele preot (Mc 14, 58 paralel cu Mt 26, 61). Ca o consecinţă, Iisus a sfârṣit răstignit pe cruce, un supliciu roman de-o violenţă extremă. După aṣezarea Sa în mormânt ṣi sigilarea acestuia, nici măcar ucenicii nu mai credeau într-o apariţie a lui Iisus înviat în trup la trei zile de la cele întâmplate. În spatele acestei incredulităţi se află lipsa credinţei în puterea creatoare a lui Dumnezeu, capabil să dea viaţă morţilor ṣi să aducă la existenţă cele care încă nu există (Rom 4, 17).


[1] Klaus Berger, Los primeros cristianos, SalTerrae, Santander 2011.

[2] Armand Puig, El sagrament de l’Eucaristia: l’Ultim Sopar a la litúrgia cristiana antiga,  Reial Acadèmia de Doctors, Barcelona 2013. 

TurdaNews este un portal informativ deschis oricărei persoane care vrea să-şi exprime opinia, în mod public, indiferent că e vorba de oameni politici, sportivi, oameni de afaceri, profesori, jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile, cadre didactice etc. Ne puteţi transmite opinia dvs, pe diverse teme de interes, la adresa redactia@turdanews.net.


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Sâmbătă, 28 aprilie, ora 11.00:

Fotbal. Sticla Arieșul Turda - AS Viile Dejului

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...