Live Video
 

Daniela Dolha: Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim!

modulo 550

terran 650

Creṣtinismul primar s-a născut ca o miṣcare de renovare, suscitată de Iisus, în sânul iudaismului[1]. De remarcat, că până la acel moment, miṣcările de renovare intraseră în iudaism în două valuri: prima ca reacţie împotriva penetrării culturii elenistice în iudaism (sec. II î.H.), iar cea de-a doua ca reacţie împotriva ocupaţiei romane (sec. I. î.H.). Între miṣcările de renovare cele mai recente se înscrie miṣcarea lui Iisus, precedată de miṣcările altor lideri carismatici, între care profetul Ioan Botezătorul, diverṣi învăţători ai legii sau pretendenţi la tron.

Aṣa se explică de ce iudeii aṣteptau ca Iisus din Nazaret să împlinească toate acele expectative care, până atunci, erau puse în liderii carismatici.Trei erau expectativele care primau: Iisus trebuia să fie un doctor al legii, care să explice tora într-o manieră mult mai convingătoare decât ceilalţi doctori ai legii; trebuia să fie un profet, care nu doar să anunţe un viitor mai bun pentru iudei, ci chiar să-l realizeze; trebuia să fie un rege mesianic naţional care să le redea iudeilor libertatea de sub ocupaţia străină.

Contrar asteptărilor, Iisus rupe toate aceste expectative ṣi funcţiuni. Obiectivul Său este de a sluji cauzei lui Dumnezeu, pe care El a numit-o Împărăţia lui Dumnezeu. Inclusiv cu preţul vieţii, ṣi-a asumat un proiect inedit: eliberarea săracilor ṣi marginalizaţilor societăţii prin comuniunea cu Dumnezeu, pe care îl numeṣte Abba, tată iubitor[2]. Aceasta este opţiunea preferenţială a fondatorului creṣtinismului, Iisus din Nazaret, potrivit scrierilor creṣtine.

Mesajul lui Iisus este clar si serios. Cel care doreṣte să-i urmeze Lui, are ca prioritate NU privilegierea relaţiei cu bogaţii, nici limitarea la obligaţiile familiare sau convenţionalismele sociale ignorându-i pe săraci si marginalizaţi, ci privilegierea acestora: bolnavi, flămânzi, exploataţi, excluṣi. Toţi aceṣtia ignoraţi cu bună ṣtiinţă de cei care i-ar putea ajuta. Bogatul, religiosul făţarnic sau păcătosul nu primesc vreo sentinţă dar sunt demascaţi (Lc 16, 19-3; 18, 9-14). Unii sunt salvaţi (Lc 19, 1-10), semn că Iisus nu exclude pe nimeni de la iertare câtă vreme răspunde exigenţelor Sale. Pentru lacomi ṣi ignoranţi refuză însă să intervină (Lc 12, 13-21).

Iar dacă nimic nu-l opreṣte pe Iisus să intre în Ierusalim, chiar dacă prevede o moarte violentă, este datorită fidelităţii Sale faţă de proiectul lui Dumnezeu, care nu doreṣte să-ṣi vadă fiii ṣi fiicele suferind. Prin urmare, călare pe asin nu se grăbeṣte la moarte, dar nici nu dă înapoi. Ṣi-a continuat drumul, nu a fugit de ameninţări, nu ṣi-a schimbat mesajul, nici nu a pactat pentru viaţa Sa cu autorităţile religioase sau politice din acea vreme. Ṣi-a asumat riscul pierderii vieţii decât să-ṣi trădeze conṣtiinta ṣi să fie infidel proiectului lui Dumnezeu, tatăl Său. În asta constă trimful Său[3].

În săptămâna care urmează, vom avea prilejul să reflexionăm pas cu pas asupra mesajului lui Iisus din Nazaret, să sintonizăm cu El, poate să renaṣtem în noi o credinţă vie, dinamică, vizibilă prin bunătate, milostenie, toleranţă, dreptate. 


[1] Gerd Theissen, El movimiento de Jesús. Historia social de una renovación de los valores, Sígueme, Salamanca/ Spania, 2005.

[2] Xavier Alegre, Carta a los Romanos, Verbo Divino, Estella/ Spania, 2012.  

[3] J. Antonio Pagola, Hacernos discípulos de Jesús, Donostia/ Spania, 2009. 

TurdaNews este un portal informativ deschis oricărei persoane care vrea să-şi exprime opinia, în mod public, indiferent că e vorba de oameni politici, sportivi, oameni de afaceri, profesori, jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile, cadre didactice etc. Ne puteţi transmite opinia dvs, pe diverse teme de interes, la adresa redactia@turdanews.net.


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

-

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...