fbpx

1380 x 300 TURDA NEWS

650x250 TURDA NEWS

PRO650x200 turda news mobil

PRO1380x300 turda news

 
 

890x300 01

Scrie un comentariu

124577512 3607208802633070 2531265432895343150 o

”Cu considerație față de turdeni”, Curtea de Conturi a prezentat detalii despre ”ultimul tun” dat în administrația PNL, la bugetul local al municipiului Turda, constatând prejudicii care totalizează peste 22.500.000 de lei, adică aproximativ 5 milioane de euro! De la sume de bani plătite în plus pentru lucrări sau servicii și până la plăți nelegale pentru salariile angajaților din aparatul de specialitate al fostului primar, toate sunt detaliate în rândurile care urmează, pentru că cetățeanul turdean are dreptul să fie informat!

 

Suma este una colosală, reprezentând circa 25% din bugetul total al localității, pe un an de zile! Numai pentru plăți salariale nelegale, pentru angajați din aparatul propriu al fostului primar, s-au achitat 2.326.657 lei, în intervalul 2013-2015. Practic, cam atâția bani a alocat Guvernul României, pentru asfaltări ale unor străzi din municipiul Turda, în următorii ani, prin programul PNDL 2!

 • Nu a fost facturată și încasată în perioada 2014-2016 redevența datorată de SC Domeniul Public Turda SA, pentru Serviciul public de construire, modernizare, exploatare și întreținere a străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din municipiul Turda, stabilită prin Contractul de delegare aprobat prin HCL nr. 103/30.04.2014, nefiind realizate venituri în sumă de 111.686 lei;
 • Nu a fost facturată integral redevența datorată de SC Prival Ecologic Servis SA Turda, nu s-a urmărit respectarea clauzelor contractuale referitoare la termenele de plată și actualizarea la inflație și nu au fost calculate penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a redevenței datorate de concesionar, nefiind astfel realizate venituri în sumă de 323.608 lei;
 • Nu a fost constatată, stabilită și încasată, taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de telefonie, internet şi televiziune prin cablu, stabilită prin HCL Turda nr. 156/07.07.2014 la 11 lei pentru fiecare racord, precum și taxa pe perioada ocupării domeniului public sau privat pentru executarea de branșamente, racorduri și extinderi de rețele edilitare subterane, de către persoane fizice și juridice, stabilită la 10 lei/ml/zi pentru persoane juridice, respectiv 2 lei/ml/zi pentru persoane fizice, nefiind realizate venituri estimate în sumă de 246.158 lei;
 • Nu au fost facturate, înregistrate și încasate veniturile cuvenite, reprezentând taxă de administrare fond forestier, datorată de Ocolul Silvic Valea Ierii, nefiind realizate astfel venituri la bugetul local în sumă totală de 69.373 lei;
 • Au fost diminuate nelegal veniturile cuvenite din vânzarea prin licitație publică a unui spaţiu medical, nu au fost calculate dobânzi anuale pentru vânzarea cu plata în rate, nu a fost încasat avansul de 15% din prețul de vânzare, și nu au fost calculate majorări de întârziere pentru neplata la termen a ratelor, nefiind realizate astfel venituri la bugetul local.
 • În perioada 2013-2015 Municipiul Turda a efectuat plăţi nelegale în sumă totală de 2.326.657 lei, prin stabilirea eronată a salariilor de bază acordate pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr.285/2010 (stimulente), în condiţiile în care unii angajaţii ai entităţii nu aveau atribuţii şi nu au contribuit la administrarea creanţelor fiscale, aşa cum sunt definite de art. 1 din O.G. nr. 92/2003;
 • Nu a fost facturată către cumpărători și nu a fost încasată taxa pe valoarea adăugată, aferentă imobilizările corporale reprezentând terenuri construibile vândute, fiind cauzat un prejudiciu instituției în sumă de 72.111 lei.
 • În anul 2015 au fost acceptate la plată situații de plată întocmite de SC Domeniul Public Turda SA, pentru lucrări de împietruiri și reprofilări străzi, la prețuri mai mari decât cele aprobate, fiind cauzat un prejudiciu instituției în sumă de 775.383 lei;
 • În anul 2015 au fost acceptate la plată situații de plată întocmite de SC Prival Ecologic SRL Turda, pentru lucrări de întreținere spații verzi, la prețuri mai mari decât cele legale, respectiv cele prezentate în oferta adjudecată la licitație actualizate la inflație, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 130.713 lei;
 • Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate către SC Aria Construct SRL Alba Iulia, situații de lucrări în care au fost cuprinse unele articole de lucrări, cu materiale aflate în custodie la contractant, fiind cauzat Municipiului Turda un prejudiciu în sumă de 81.009 lei;
 • Au fost efectuate cheltuieli pentru deplasarea în străinătate a unei persoane din cadrul instituției, deși deplasarea nu a avut loc, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 17.287 lei;
 • A fost achitată suma de 112.000 lei pentru amenajarea unui patinoar în centrul Municipiului Turda, a cărei administrare și exploatare a fost încredințată SC Domeniul Public Turda SA, care a stabilit și încasat tarifele de acces pe patinoar, fără însă a se acoperi cheltuiala municipiului cu închirierea acestuia;
 • Au fost acceptate la plată şi decontate nejustificat către SC Domeniul Public Turda SA, situații de lucrări în care au fost înscrise servicii pentru salubrizare stradală mai mari decât cele real executate și contractate, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda, în sumă de 80.939 lei;
 • Au fost acceptate la plată nejustificat și decontate situații de lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea energetică a Colegiului Naţional Mihai Viteazul, Turda", reprezentând lucrări suplimentare contractate și decontate ulterior finalizării și recepționării obiectivului, fiind astfel cauzat un prejudiciu Municipiului Turda, în sumă de 1.255.660 lei;
 • Au fost acceptate la plată nejustificat către SC Damar Consult SRL Cluj-Napoca, servicii de asistență tehnică de proiectare la obiectivul ”Reabilitare pod peste Arieș”, în condițiile în care această societate a realizat și serviciile de proiectare, iar stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, sunt obligații prevăzute prin lege în sarcina proiectanților de construcții, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 60.085 lei;
 • Au fost acceptate la plată nejustificat către SC Drumpro SRL Cluj-Napoca, servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigenție de șantier) peste valoarea contractată, fiind cauzat un prejudiciu Municipiului Turda în sumă de 44.270 lei;
 • Nu este constituită garanția de bună execuție de către SC Benzot-Har SA Miercurea Ciuc prin asociatul SC Romabelt SA Târgu Mureș, în sumă de 677.083 lei, pentru realizare, proiectare și execuție ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda, județul Cluj” și de SC Domeniul Public Turda SA, în sumă de 30.000 lei, pentru contractul de delegarea gestiunii Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor;
 • În perioada 2013-2014 au fost acceptate la plată nejustificat și decontate situații de lucrări în sumă de 807.838 lei, către SC Romabelt Import Export SRL Târgu Mureș, asociat al SC Benzot-Har SA Miercurea Ciuc la realizarea obiectivului de investiții ”Extindere și reamenajare parc zoologic și de agrement Turda, județul Cluj”. Prin derularea contractului de realizare a acestui obiectiv de investiții a fost prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 3.232.941 lei, din care 807.838 lei este pagubă efectivă, 833.155 lei reprezintă dobânzi și 1.591.948 lei penalități pentru neexecutarea lucrărilor la termenele contractuale;
 • În perioada 2013-2015 Serviciul Public Poliţia Locală Turda a continuat să efectueze plăţi nelegale în sumă totală de 563.495 lei (din care suma de 317.772 lei, intră sub incidența Legii nr. 124/2014, fiind exonerată de la plată), prin stabilirea eronată a salariilor de bază acordate personalului, respectiv menținerea în salariul de bază a indemnizației de dispozitiv în procent de 25%;
 • Au fost acceptate la plată și decontate către SC Mihail Construcții SRL Turda pentru lucrările de reparații capitale la imobile, situații de lucrări în care au fost cuprinse cote de cheltuieli aferente manoperei mai mari decât cele legale și au fost utilizate prețuri mai mari decât cele din oferta adjudecată, fiind cauzată bugetului entității un prejudiciu total de 5.151 lei.

”Cu considerație față de cetățeni”, consilierul PNL Ciprian Rigman nu a făcut niciodată această informare. Nici colegul său, Marius Riter! O fi vorba de o ”protecție” pentru colegul lor, fostul primar PNL Tudor Ștefănie și actual vicepreședinte al PNL Turda?! 

Oare, ținând cont de prejudiciul menționat de Curtea de Conturi, se poate explica și faptul că T9/USR (aliații PNL Turda) investesc sume colosale de bani în publicitate pe Facebook (informații distribuite cu mențiunea ”Sponsorizat”), încă de pe acum, cu gândul că în 2020 să revină din nou la putere?!

Așa se pot explica și manipulările unor jurnaliști, care participă la ședințele T9/USR, și care apoi lansează ”bombe” de genul ”Primăria a achiziționat 2 calculatoatre cu 100.000 de lei”, când de fapt e vorba de 2 pachete de calculatoare, care însumează 37 de computere de birou, 1 laptop și 1 PC all-in-one?!

De ce oare este o agitație atât de mare?! Pentru ”interesul cetățeanului” sau pentru ”interesul de grup”?!

Sunt întrebări la care vă las pe dumneavoastră să răspundeți...

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate