fbpx

Maxi Prest oferta termopane 2020

Icon Scrie un comentariu

Cristel Franc Dp

La SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA (SC DPCT SA) se produc lucruri inimaginabile, care ating sfera penalului, cei implicați putând fi cercetați dintr-un moment în altul, pentru abuz în funcție și constituirea unui grup infracțional (fapte grave, conform noului Cod Penal, pedepsite cu închisoarea!), după ce s-a pus la cale un mecanism al cărui singur scop a fost păstrarea în funcție a actualului director, chiar cu prețul încălcării legii!

Pentru a înțelege situația mai bine, o să facem o scurtă recapitulare:

- 31 iulie 2015: AGA decide revocarea din funcție a membrilor CA ai societății, însă se precizează că mandatul acestora încetează la data numirii noilor membri ai CA, conform OUG 109/2011.

- 3 august 2015: Este anunțată selecția pentru noii membri ai CA, candidaturile urmând a fi depuse până la data de 29 august 2015.

- 13 august 2015 (joi): Este convocată o ședință a Consiliului de Administrație al SC DPCT SA, pe ordinea de zi aflându-se și prelungirea mandatului directorului Cristel Frânc, care expira în 18 august 2015. Consiliul de Administrație, însă, decide în unanimitate că nu-i prelungește mandatul directorului! Din CA fac parte: Cornel Hodrea, Ioan Vituș, Daniela Pop, Monica Moldovan, Dan Rad.

- 14 august 2015 (vineri): Se convoacă o ședință de îndată a AGA (Adunarea Generală a Acționarilor), fără mandat din partea Consiliului Local, care decide să înceteze mandatelor membrilor din CA de la data de 31 iulie 2015. Se numește un nou CA, format din 3 persoane: Isac Tudorache-Ionel (55 ani), Bîndean Melania (55 ani), Podariu Horațiu-Dan (29 ani).

- 17 august 2015 (luni): Noul CA ia în discuție, pe ”repede înainte” prelungirea mandatului actualului director (Cristel Frânc) și îi face acestuia pe plac.

- 17 august 2015 (luni): Vechiul CA se întrunește într-o ședință și decide că noul director va fi Cristinel Iuoraș.

- 18 august 2015 (marți): La Registrul Comerțului apar două Consilii de Administrație și... doi directori! Registrul Comerțului trebuie să analizeze legalitatea înscrisurilor depuse.

Legea e călcată în picioare... URGENT!

Pentru orice persoană cu capul pe umeri este evident că ”ședința de îndată” a AGA, convocată pentru data de 14 august 2015 (de către cine?) avea un singur scop: crearea mecanismului prin care directorul Cristel Frânc să fie păstrat în funcție! În acest scop, a fost ”decapitat” Consiliul de Administrație care nu a dorit prelungirea mandatului de director și a fost numit un nou CA, cu 3 membri.

Însă, AGA nu a motivat ”urgența” unei astfel de decizii, nici criteriile pe baza cărora au fost numiți noii membri în CA și nici măcar dacă există un mandat în acest sens din partea Consiliului Local (forul tutelar local). În paranteză fie spus: nu există un asemenea mandat! Ceea ce ar putea fi încadrat foarte ușor în categoria unui abuz, conform definițiilor existente în noul Cod Penal.

Cât de ”legală” a fost numirea noului CA?

În Hotărârea nr. 5/14.08.2015 a AGA, toată motivația este argumentată în baza OUG 109/2011 (guvernanța corporativă a intreprinderilor publice), însă trimiterile sunt ”paralele”, în condițiile în care Ordonanța invocată nu are prevederi care să ”acopere” abuzul AGA și al noului CA.

Iată câteva exemple de acest gen:

- Se face referire la art. 28 alin 1 din OUG 109/2011, pentru numirea celor 3 membri ai CA, însă articolul invocat precizează: ”consiliul de administraţie este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice”.

- Se face referire la art. 29 alin. 1 din OUG 109/2011, pentru a se argumenta numirea lor din partea AGA, însă se omite citirea întregului paragraf, care precizează: ”Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcţie sau a acţionarilor.

- Ca să nu mai vorbim de invocarea alin. 2 și 3 art. 29 din OUG 109/2011, unde este menționată cât se poate de clar procedura desemnării membrilor CA:

(2) Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie sunt selectaţi/evaluaţi în prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Prin decizie a consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii.

(3) La societăţile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acţionarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie formată din specialişti în recrutarea resurselor umane.

- Se face referire la art. 30 alin. 3 din OUG 109/2011, pentru a se motiva caracterul ”urgent” al convocării AGA din 14 august, însă respectivul articol atribuie în mod clar convocarea... Consiliului de Administrație (fără să mai facem referire la ”condiția specială”): ”(3) Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generală a acţionarilor, administratorii în funcţie vor convoca de îndată adunarea generală a acţionarilor, pentru numirea, cu respectarea dispoziţiilor art. 29, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor în funcţie încetează de drept la data numirii noilor administratori. În acest caz, administratorii nu sunt îndreptăţiţi la daune-interese”.

Oricum, trebuie observat și faptul că și acest articol menționează în mod expres ca numirea membrilor CA să se facă cu respectarea dispozițiilor art. 29, redat mai sus, care menționează că propunerile pentru noii membri CA sunt făcute de Consiliul de Administrație sau de acționar (Consiliul Local). Și atunci, cum i-a ”scos din șapcă” AGA pe cei trei noi membri?!

Care sunt mențiunile din noul Cod Penal, care ar trebui să le dea frisoane făptașilor?

Art. 248 CP - Abuzul în serviciu contra intereselor publice

Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 175 - Funcţionar public

(1) Funcţionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie:

a) exercită atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti;

b) exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Art. 367 - Constituirea unui grup infracţional organizat

(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(6) Prin grup infracţional organizat se înţelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp şi pentru a acţiona în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni.

În concluzie: ABUZ indiscutabil!

Simpla parcurgere a prevederilor OUG 109/2011, prezentate mai sus, privind eventuala desemnare a unui nou CA, în baza acestei ordonanțe, te poate convinge fără nici un dubiu că nu s-a respectat NIMIC în graba AGA de a numi un nou CA, care apoi să-i prelungească mandatul directorului Cristel Frânc. Însă, ceea ce frapează este UȘURINȚA cu care astfel de fapte s-au produs, fără măcar să LE DEA FRISOANE autorilor, având în vedere faptul că deși își argumentau deciziile pe OUG 109/2011, tocmai articolele invocate stipulau că... ceea ce au făcut este ilegal!

Iar asta te face să-ți pui întrebarea firească: NU MAI EXISTĂ TEAMĂ de lege?! Chiar aici s-a ajuns?!

Și, totuși, SE SESIZEAZĂ CINEVA?!

Aga Nr5

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator