fbpx

cristian lungu pmp

Banner NEMEȘ 29iulie

118726071 10164449994960727 6019019368562400079 n

Scrie un comentariu

scoala1 848x480

Scoala Gimnaziala ”Horea, Closca si Crisan” Turda, organizeaza in data de 25.09.2020 concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de ingrijitor curatenie.

Condiții generale:

• cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• capacitate deplină de exerciţiu;
• stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• condiţiile de studii indeplinite
• Candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

  • studii generale sau medii
  • abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii
  • abilitatea de a lucra în echipă
  • disponibilitate pentru program flexibil disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decat cele trasate prin fișa postului

Actele necesare pentru inscrierea la concurs:

• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va organiza la sediul instituției conform calendarului următor:
• 17 septembrie 2020, ora 14:00: termenul limită pentru depunere a dosarelor;
• 25 septembrie 2020, ora 10.00 proba scrisă;
• 25 septembrie 2020 , ora 12.00 proba practica.
• 28 septembrie 2020 , ora 12.00 afisarea rezultatelor
• 28 septembrie 2020, ora 13-14 depunerea eventualelor contestații
• 29 septembrie 2020, ora 15: afișarea rezultatelor finale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale ”Horea, Closca si Crisan”, loc. Turda, str. Lotus, nr.7, tel. 0264322688

banner PSD Campia Turzii

Banner Tureni

Banner Ceanu Mare

Banner Sandulesti

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate