fbpx

Maxi Prest oferta termopane 2020

Icon Scrie un comentariu

spital ct

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea a unei funcţii contractuale temporar   vacante, perioada determinata,  de medic specialist , specialitatea diabet zaharat nutriție și boli metabolice, la Cabinetul de  diabet nutriție și boli metabolice.

  • Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a)   cerere în care  se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b)   copie de pe diploma de   licență și certificatul de   medic specialist pediatru;

c )  copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs ;

d ) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art.  455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.(1) lit. d) sau e) , respectiv  la art 628 alin (1) lit d sau e  din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioar, în original;

e  ) acte  doveditoare pentru calcularea  punctajului  prevăzut în anexa  nr. 3 la ordin;

f )  cazierul judiciar ;

g ) certificat medical format A5 din care  să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care candideaază, în original;

h )  chitanța de plata a taxei de concurs (taxă concurs 150 lei ) ;

i ) copia actul de identitate , în termen de valabilitate.

  • Documentele prevăzute la alin (1) lit e) și g ) sunt valabile trei luni și se depun în termen de valabilitate.

Copia actului de identitate, copia documentelor de studii și copia certificatului de membru al organizatiei profesionale va fi prezentată și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile calendaristice, (respectiv pana la data de 23.02.2020) de la data publicării anunţului, intr-un ziar local, pe pagina de internet si sediul unitatii.

Bibliografia şi tematica vor fi publicate pe site-ul unităţii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, nr. telefon 0264-365630.

 

MANAGER,                                                            

ANTAL IOSIF ADRIAN

 

SEF BIROU  R.U.N.O.S.,

POZMOSAN SIMONA

viamso feb2019

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator