fbpx

Icon Scrie un comentariu

spital ct

Spitalul Municipal “ Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, cu sediul in Campia Turzii,  str. Avram Iancu, nr. 22, jud.Cluj, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei  de sef sectie,  la Sectia Medicina Interna , cu respectarea  prevederilor Ordinului nr. 1406/2006,  coroborat cu prevederile art. 185 din Legea 95/2006 cu completările  şi modificările ulterioare.

 

Dosarul de înscriere  se va depune la sediul Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna Câmpia Turzii şi va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menţionează functia pentru care doreşte să concureze;
 2. copie xerox a diplomei de studii;
 3. adeverintă din care sa reiasă confirmarea în gradul profesional;
 4. actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa  nr. 2 la normele mentionate;
 5. declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcţia pentru ocuparea căreia doreşte să concureze;
 6. declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 7. certificatul privind starea de sănătate;
 8. dovada/adeverinţa din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de către conducerea unitaţilor în care şi-a desfăşurat activitatea sau de către Colegiul Medicilor din Romania;
 9. copia xerox autorizaţiei de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România;
 10. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care sa ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 11. un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei;
 12. chitanţa de plată a taxei de concurs .

Taxa de înscriere este de 150 lei şi se face la casieria unitatii.

La concurs se pot încsrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii:

-            sunt medici  primari şi/sau  specialişti cu o vechime  de cel putin 5 ani în specialitatea medicina interna.

-            Concursul va consta  in urmatoarele probe:

-            proba  scrisă;

-            interviu-susţinerea proiectului de management;

-            proba clinică sau practică;

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului in revista “Viaţa Medicală” , respectiv pana la data de 21.09.2018 iar concursul se organizează  in perioada cuprinsă între 30 şi  90 de zile de la publicarea în “Viaţa Medicală”

Bibliografia şi tematica vor fi publicate pe site-ul unităţii www.spitalulcampiaturzii

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, nr. telefon 0264-365630.

 

MANAGER,                                                                            

ANTAL IOSIF ADRIAN

                                                                            

SEF BIROU  R.U.N.O.S.,

POZMOSAN SIMONA

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator