fbpx

Icon Scrie un comentariu

spital CT

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de ingrijitor (studii G), în cadrul Secţiei Medicina Interna.

 

Concursul se va desfăşura în perioada 07.09.2018-12.09.2018 şi constă în următoarele etape succesive:

 1. a) proba practică : în data de 07.09.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,
 2. a) interviul : în data de 12.09.2018, ora 10,00 la sediul Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr. 33,

             Se pot prezenta la următoare etapă numai candidaţii declarati admişi la etapa precedentă;

            

Condiţiile generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute la art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare şi anume:

Condiţiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea functiei contractante  de asistent medical :

-            studii generale;

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 05 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, adică până la data de  29.08.2018- ora 15,00 , şi vor conţine în mod obligatoriu:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (certificat naștere, certificat căsătorie);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. certificat membru OAMGMAMR vizat la zi;
 8. curriculum vitae.
 9. taxa concurs 50 lei ( plătită la casieria unităţii).

 În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea sau legalizate notarial.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna “ Campia Turzii, str. Avram Iancu, nr.33, judeţul Cluj, Telefon 0264/365630

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

 1. Ordin nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţilesanitare publice şi private.
 2. Ordinul MS nr. 1226 din 03.12.2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

Tematica

 1. Ordin 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţilesanitare publice şi private.

-            Capitolul I:- Definitii

-            Capitolul II – Curatarea

-            Capitolul II - Dezinfectia

 1. Ordin 1226 din 03.12.2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale

- Capitolul V :- Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere

- Capitolul VI :- Ambalarea deşeurilor medicale (art. 13, art.14, art. 15, art. 16)

- Capitolul VII :- Stocarea temporară a deşeurilor rezultate în urma activităţii medicale (art. 33, art. 34, art. 35)

- Capitolul VIII :- Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale (art. 36, art. 37, art. 38, art. 39)

            

MANAGER,

ANTAL IOSIF ADRIAN

WhatsApp Image 2020 04 18 at 15.32.20

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Jcm Avatar
Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator