fbpx

 
 
Scrie un comentariu

bani 

Modul în care sunt cheltuiți banii publici, prin intermediul administrațiilor locale, sunt în atenția Curții de Conturi, care face controale în acest sens. TurdaNews vă prezintă ce a descoperit Curtea de Conturi la Primăria Turda și la Primăria Câmpia Turzii, conform ultimului raport existent în mod public. 

Este vorba despre controalele care au vizat anul financiar 2018. Și trebuie să precizăm că administrațiile locale nu se prea ”înghesuie” să facă publice aceste rapoarte. 

U.A.T. Turda

Conform Curții de Conturi, Turda a avut un buget de venituri de 218.147.000 lei și cheltuieli prevăzute de 221.662 lei (deficit de 3.515.000 lei). Însă, încasările și plățile efective au fost diferite: 156.168.000 lei încasări și 155.462.000 lei la plăți, de unde rezultă un excedent concret de 706.000 lei.

În privința prejudiciilor, Curtea de Conturi a descoperit nereguli în valoare de 648.000 lei și abateri financiar-contabile de 7.615.000 lei.

Nereguli constatate:

 • Au fost acceptate la plată și achitate către Domeniul Public Turda SA, situații de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda”, în care au fost înscrise cantități de lucrări mai mari decât cele efectiv realizate, fiind cauzat entității verificate un prejudiciu în sumă de 230.590 lei, pentru care au fost calculate dobânzi în sumă 28.449 lei.
 • În anul 2018 au fost efectuate plăți peste limitele prevăzute de reglementările legale în vigoare, pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene de către personalul angajat în cadrul Primăriei Municipiului Turda, în sumă totală de 64.412 lei.
 • Plata nelegală și înregistrarea nejustificată pe cheltuielile entității, a sumei de 12.144,62, reprezentând daune materiale, dobânda penalizatoare și cheltuieli de judecată.
 • Plată nejustificată în sumă de 8.867 lei, reprezentând servicii de reprezentare juridică, aferente unei fracțiuni din lună pentru care nu a existat contract și pentru care nu se face dovada prestării serviciului, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 798 lei.
 • A fost plătită în intervalul iulie 2018 – februarie 2019 contravaloarea materialului dendrologic și dendrofloricol, pentru care entitatea nu face dovada recepționării lui, utilizării integrale în scopul pentru care a fost achiziționat și existenței faptice a întregii cantități ce nu a fost plantată, fiind prejudiciat bugetul local cu suma de 276.123 lei, incluzând și diferența de manoperă aferentă materialului plantat, achitată la un tarif superior, pentru care s-au calculat majorări în sumă de 10.748 lei;
 • Au fost efectuate plăți pentru lucrări de reparații capitale la acoperișul unei clădirii în care funcționează o locație a gradiniței „dr. Ion Rațiu” unde mai locuiesc înca doi proprietari care nu au contribuit cu nici o sumă de bani la repararea acoperișului, nefiind recuperată suma de 16.101 lei.

U.A.T. Câmpia Turzii

Câmpia Turzii a avut un buget de venituri de 39.251.000 lei și cheltuieli prevăzute de 45.250.000 lei (deficit de 5.999.000 lei). Însă, încasările și plățile efective au fost diferite: 35.157.000 lei la încasări și 34.862.000 lei la plăți, cu un excedent concret de 295.000 lei.

În ceea ce privește prejudiciile, Curtea de Conturi a constatat prejudicii în valoare totală de 408.000 lei și abateri financiar-contabile în sumă de 2.180.000 lei.

Nereguli constatate:

 • Au fost diminuate veniturile bugetului local prin acordarea nejustificată de scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale, unor persoane fizice decedate (abatere: 2000 lei)
 • Au fost efectuate plăți nelegale în valoare de 3.710 lei, reprezentând indemnizație acordată consilierilor locali, fără a face dovada participării acestora la ședințele comisiilor de specialitate.
 • Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 87.600 lei pentru acordarea unor cadouri în bani angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paşte, Crăciun și 1 Iunie.
 • Au fost acordate finanțări nerambursabile către asociații, în lipsa documentelor justificative, fiind cauzat un prejudiciu bugetului local în sumă totală de 19.534 lei, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 1.022 lei.
 • Au fost efectuate achiziții directe de servicii organizare evenimente, fără utilizarea “Sistemului electronic al achizițiilor publice” (SEAP) și fără aplicarea procedurii operaționale proprie, pentru atribuirea contractelor.
 • Au fost efectuate plăți nelegale către SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA, în sumă de 2.262 lei reprezentând sume achitate în plus față de suma consemnată în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 158 lei.
 • Au fost efectuate către Domeniul Public Câmpia Turzii SA plăți nelegale în sumă de 50.508 lei pentru lucrări de întreținere şi amenajări spații verzi, prin nerespectarea prevederilor legale din contractul de delegare, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 5.413 lei.
 • Efectuarea către Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA a unor plăți în sumă de 161.437 lei, pentru lucrări de dezinsecție țânțari şi omizi, pentru suprafețe mai mari decât cele asupra cărora se pot executa aceste lucrări, potrivit contractului de delegare a gestiunii, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 15.145 lei.
 • Plată nelegală în sumă de 4.149 lei către SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA reprezentând lucrări de modernizare străzi, facturate şi acceptate la plată la alte tarife decât cele contractate, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 373 lei.
 • Au fost efectuate plăți pentru lucrări neexecutate de reparații generale și renovare, în sumă de 54.592 lei, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 2.544 lei.

Citește și:

Ce a descoperit Curtea de Conturi în mediul rural? Vezi rapoartele și toate prejudiciile constatate!

Dar și:

EXCLUSIV - Ce prejudicii financiare a descoperit Curtea de Conturi la societățile subordonate administrațiilor locale din Turda și Câmpia Turzii?

Citește-ne pe Google News TurdaNews

viamso mesaj fb

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator

Echipa TurdaNews

Gelu FLOREA
Manager/Jurnalist
Daciana DERDA
Jurnalist
Florin CRIȘAN
Jurnalist
Alexandra MOCEAN
Jurnalist
Eugen POP
Jurnalist
Iulia FLOREA
Administrativ/Contabilitate